Aktualności

Drukuj

16.12.2015 Zakończenie sporu zbiorowego w PGNiG SA

Zarząd PGNiG SA podpisał 16 grudnia 2015 roku Porozumienie ze wszystkimi Organizacjami Związkowymi, które zakończyło spór zbiorowy rozpoczęty 21 maja 2015 r. Podpisane porozumienie jest dowodem na wzajemne uszanowanie stanowisk obu Stron oraz uwzględnia interesy pracowników i możliwości finansowe Pracodawcy.

W wyniku Porozumienia strony ustaliły, że:

  • pracodawca wypłaci premię za 2014 rok w wysokości 5050 zł brutto na pracownika z proporcjonalnym uwzględnieniem wymiaru etatu oraz okresu zatrudnienia w 2014 roku. Premia roczna zostanie wypłacona do 24 grudnia 2015 r.
  • pracodawca dodatkowo zasili bony towarowe kwotą 950 zł na każdego pracownika do 24 grudnia 2015 r.
  • Strony uzgodniły, że do końca kwietnia 2016 r. ustalą procentowy wzrost płacy zasadniczej na 2016 rok, który będzie uwzględniał również brak regulacji płacowych w 2015 roku.

Tym samym został zakończony spór zbiorowy pomiędzy Pracodawcą a Organizacjami Związkowymi działającymi w PGNiG SA.

 

Zespół Prasowy PGNiG SA

Powrót