Aktualności

Drukuj

21.12.2005 Zakończenie konkursów na Członków Zarządu bez wyłaniania kandydatów

W dniu 21 grudnia 2005 r. Rada Nadzorcza Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa podjęła decyzję o zakończeniu konkursów na Członków Zarządu bez wyłaniania kandydatów.

Jednocześnie Rada Nadzorcza postanowiła, iż nowe postępowanie kwalifikacyjne zostanie wszczęte w takim samym trybie, o czym Spółka będzie informować.

Decyzję o ogłoszeniu wyżej wymienionych konkursów Rada Nadzorcza podjęła 29 listopada 2005r. Postępowanie kwalifikacyjne dotyczyło następujących stanowisk:
• Prezesa Zarządu
• Wiceprezesa Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych
• Wiceprezesa Zarządu ds. restrukturyzacji Grupy Kapitałowej


W dniu 12 grudnia 2005 r. WZA dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza zdecydowała, że nowe postępowanie kwalifikacyjne na wybór Członków Zarządu zostanie ogłoszone w pełnym składzie. Do Rady Nadzorczej dołączy Wojciech Arkuszewski, powołany do RN przez Walne Zgromadzenie z dniem 1 stycznia 2006 r. Istnieje też konieczność ogłoszenia dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. produkcyjno-technicznych.

Powrót