Aktualności

Drukuj

25.10.2002 Współpraca PGNiG S.A., DONG i Lietuvos Dujos

PGNiG S.A. wraz z duńską firmą DONG i litewską Lietuvos Dujos pracują nad wspólnym projektem budowy gazociągu umożliwiającego dostawy gazu ziemnego na Litwę. W tej sprawie dojdzie do spotkania stron w dniach 23-24 października 2002 r. na Litwie.

Studialnemu projektowi inwestycji nadano nazwę Amber od angielskiego słowa "amber" - bursztyn. W zależności od wariantu, koszt budowy gazociągu waha się pomiędzy 200 a 440 mln EURO. Aktualnie rozważane są cztery warianty trasy. Jednym z wariantów jest połączenie z Baltic Pipe. Istnieją również techniczne przesłanki do rozważań nad połączeniem tego projektu z proponowanym gazociągiem Bernau-Szczecin.
Ewentualne zaangażowanie PGNiG S.A. w inwestycję może przynieść następujące korzyści:
  • możliwość czerpania opłat za tranzyt gazu na Litwę (ewentualnie do Kaliningradu), jak również w kierunku odwrotnym
  • możliwość rozbudowy polskiej infrastruktury gazowej przy wykorzystaniu środków strukturalnych Unii Europejskiej
  • rozbudowę rynku gazu w północnej Polsce
Powrót