Aktualności

Drukuj

10.02.2000 Wspólne oświadczenie dla prasy o polsko-duńskich rozmowach na temat możliwości eksportu gazu z Danii do Polski i budowy nowego gazociągu BalticPipe

Dążąc do połączenia polskiego rynku i zasobów gazowych Morza Północnego, narodowe przedsiębiorstwa nafty i gazu z Polski i Danii, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. ( PGNiG) oraz Dansk Olie og Naturgas A/S ( DONG) informują o podjęciu prac nad rozpoczęciem budowy gazociągu między Danią a Polską przez Morze Bałtyckie.

Prace te traktować należy jako pierwszy etap połączenia polskiego rynku gazu z zasobami gazowymi Morza Północnego. Jednocześnie podczas wspólnego spotkania zarządów PGNiG i DONG, które odbyło się 9 lutego 2000 roku w Warszawie rozpoczęto rozmowy na temat możliwości eksportu gazu z Danii do Polski.
Najnowsza ocena zasobów gazu ziemnego w duńskiej strefie Morza Północnego wskazuje na możliwość znacznego wzrostu wydobycia gazu duńskiego. Poza dostawami na rynki gazowe Danii , Szwecji i Niemiec, rozwijający się rynek polski może stworzyć podstawę do eksportu dodatkowych ilości duńskiego gazu ziemnego. Jest to zgodne z intensywnym dążeniem Polski do dywersyfikacji źródeł dostaw gazu na rynek polski poprzez dostawy z basenu Morza Północnego , który jest podstawowym źródłem gazu dla Europy Zachodniej.
Projektowany gazociąg stworzy możliwość obrotu gazem pomiędzy Polską a Skandynawią i będzie połączony z systemami niemieckim i rosyjskim. Może on służyć również do transportu gazu norweskiego do regionu. PGNiG i DONG rozpatrywały już wcześniej możliwości budowy gazociągu pomiędzy Danią a Polską w oparciu o tranzyt gazu ziemnego z Norwegii lub Wielkiej Brytanii. Techniczne i ekonomiczne oceny takiego połączenia zostały już wykonane. Koszty budowy gazociągu przez Morze Bałtyckie, włączając w to instalacje, tłocznie, terminal odbiorczy itp. oszacowano na ok. 350 mln EURO w zależności od przepustowości, ale bez uwzględniania inwestycji w infrastrukturę w Polsce i Danii. Obecnie PGNiG i DONG przy wsparciu Komisji Europejskiej przygotowują szczegółowe studia, które mają na celu określenie ostatecznej trasy gazociągu.
Nowy gazociąg, BalitcPipe, spełniać będzie nie tylko zadanie transportu duńskiego gazu do Polski, ale winien być odbierany jako eliminacja brakującego ogniwa w połączeniu gazowej infrastruktury Morza Bałtyckiego. Połączenie to wpłynie na zwiększenie dywersyfikacji źródeł zasilania i podniesienia bezpieczeństwa dostaw gazu do regionu.
Prezesi: PGNiG Pan Stefan Geroń, i DONG Pan Holger Lavesen, zgodnie podkreślają że BalticPipe będzie najważniejszym elementem rozwoju integrującego się rynku gazowego w rejonie Morza Bałtyckiego, który to rozwój uzyskał najwyższy priorytet władz państwowych, Komisji Europejskiej i Baltic Gas- stowarzyszenia przedsiębiorstw gazowniczych regionu Morza Bałtyckiego.
Nieodległe perspektywy realizacji BalticPipe wymagają ustanowienia szerokiego zaplecza dla projektu. Dlaczego też obaj Prezesi uzgodnili podjęcie aktywnych działań na rzecz rozszerzenia grupy przedsiębiorstw zainteresowanych BalticPipe. PGNiG i DONG są przekonane, że rozpoczęte wspólnie działania doprowadzą do konstruktywnych rezultatów w najbliższych kilku miesiącach.
Powrót