Aktualności

Drukuj

30.11.2009 Uruchomienie Ośrodka Grupowego Roszków eksploatującego gaz ziemny

30 listopada 2009 r. odbyła się uroczystość uruchomienia Ośrodka Grupowego Roszków koło Jarocina. OG Roszków eksploatuje gaz ziemny ze złoża Roszków, zlokalizowanego na terenie gminy Jarocin. Zasoby wydobywalne tego złoża oceniane są na około 0,9 mld m3 gazu. Wydobywany gaz zaazotowany zaklasyfikowano do podgrupy Lw. W instalacji ośrodka realizowany jest proces uzdatniania gazu i przygotowania go do przesyłu. Gaz ze złoża Roszków transportowany jest gazociągiem przesyłowym DN 200 o długości 7 km do gazociągu systemowego DN 500 relacji Radlin-Krobia. Udziałowcami inwestycji są PGNIG SA w Warszawie Oddział w Zielonej Górze (51%) oraz FX Energy Poland Sp. z o.o. (49%).

Wartym podkreślenie jest fakt, że od chwili przekazania placu budowy wykonawcy do momentu uruchomienia OG Roszków minęło niewiele ponad 10 miesięcy. Nowoczesne rozwiązania i zastosowane technologie sprawiają, że obiekt przystosowany jest do pracy bez stałej obsługi. Sterowanie procesem eksploatacji prowadzone jest z Ośrodka Centralnego Radlin I należącego do Kopalni Gazu Ziemnego Radlin.

W uroczystości uruchomienia Ośrodka Grupowego Roszków udział wzięli m.in. Waldemar Wójcik - Wiceprezes Zarządu PGNiG SA, Tadeusz Kulczyk - Dyrektor PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze oraz Zbigniew Tatys - Dyrektor Regionalny FX Energy Poland.

Zespół Rzecznika Prasowego

Powrót