Aktualności

Drukuj

17.10.2008 URE zatwierdziło nowe ceny gazu

W dniu 17 października 2008 roku PGNIG SA otrzymało decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dotyczącą zatwierdzenia Zmiany Taryfy dla paliw gazowych nr 1/2008. Średni wzrost opłat za gaz wyniesie 7,99 procent. Natomiast hurtowa cena gazu ziemnego wzrośnie o 11,1 procent. Nowe ceny gazu PGNiG SA wprowadzi od 1 listopada 2008 roku.

Zmiana Taryfy dla paliw gazowych nr 1/2008 (PDF)

Decyzja Prezesa URE oznacza dla odbiorców indywidualnych średnio wzrost opłat od 4,2 do 6,8 procent. Osoby, które używają gazu ziemnego do gotowania (grupa taryfowa W-1) zapłacą średnio miesięcznie więcej o 1,24 zł, ci którzy używają gaz do gotowania i podgrzewania wody (grupa taryfowa W-2) - 5,30 zł, a rachunki za ogrzewanie (grupa taryfowa W-3) wzrosną średnio o 20,73 zł. Dla odbiorców przemysłowych średnie opłaty za gaz wzrosną od 6,8 procent do 10,3 procent. Stopień wzrostu uzależniony jest od ilości zużywanego gazu.

Wprowadzenie zmian taryfy gazowej jest konieczne m.in. z powodu znacznego wzrostu kosztów pozyskiwania gazu ziemnego z importu, którego aktualna cena ustalana jest w oparciu o średnią cenę produktów ropopochodnych sprzed dziewięciu miesięcy. A te były wysokie. W stosunku do założeń taryfowych przyjętych w kwietniu br. wzrosły o ponad 20 procent i zaczęły być odczuwalne już od III kwartału 2008 roku.

 

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące wzrostu miesięcznych płatności dla odbiorców w gospodarstwach domowych (z uwzględnieniem podatku od towarów i usług - VAT).

Gaz ziemny wysokometanowy (grupy E)
Grupa taryfowa
Wyszczególnienie
Jedn. miary
DSG
GSG
KSG
MSG
PSG
WSG

 W1

 Wzrost płatności miesięcznej

dla odbiorcy

 % 4,3 4,6
4,8
4,3
4,2
4,5
 zł/m-c  1,18  1,41  1,50  1,07  1,87  1,22
 W2

 Wzrost płatności miesięcznej

dla odbiorcy

 %  5,6  5,7  5,8  5,9  5,7  5,9
 zł/m-c  4,90  5,34  5,03  5,50  5,29  5,72
 W3

 Wzrost płatności miesięcznej

dla odbiorcy

 %  6,3  6,6  6,7  6,8  6,6  6,6
  zł/m-c  17,96  21,16  19,45  22,80  21,88  21,14

Gaz ziemny zaazotowanego (grupy Lw)

Grupa taryfowa
Wyszczególnienie
Jedn. miary
DSG
WSG

 S1

 Wzrost płatności miesięcznej

dla odbiorcy

 % 4,6
4,7
  zł/m-c  1,11  1,26
 S2

 Wzrost płatności miesięcznej

dla odbiorcy

 %  6,2  6,3
  zł/m-c  5,16  5,82
 S3

 Wzrost płatności miesięcznej

dla odbiorcy

 %  6,8  6,9
 zł/m-c  16,73  21,11
Gaz ziemny zaazotowanego (grupy Ls)
Grupa taryfowa
Wyszczególnienie
Jedn. miary
DSG
WSG

Z1

 Wzrost płatności miesięcznej

dla odbiorcy

 % 5,1
4,1
  zł/m-c  1,55 0,96
 Z2

 Wzrost płatności miesięcznej

dla odbiorcy

 % 5,7
5,8
  zł/m-c 3,94
4,88
 Z3

 Wzrost płatności miesięcznej

dla odbiorcy

 % 6,3
6,6
 zł/m-c  13,14 19,78

Nowe ceny gazu PGNiG SA wprowadzi od 1 listopada 2008 roku.

Joanna Zakrzewska

Rzecznik prasowy

PGNiG SA

Powrót