Aktualności

Drukuj

13.07.2000 Umowy na dostawy gazu z Niemiec i Norwegii

13 lipca 2000 r. w siedzibie PGNiG S.A. podpisano trzy dokumenty:
1. Aneks do „Umowy Sprzedaży Gazu” z dnia 5.05.1999r. pomiędzy GFU i PGNiG S.A.
2. Umowę na tranzyt gazu ziemnego z Emdem do niemiecko – polskiej granicy Görlitz/Zgorzelec – „Transit Service Argreement Görlitz”
3. Aneks do „Umowy Sprzedaży Gazu” z dnia 21.09.1998 r. pomiędzy konsorcjum RUHRGAS/VNG i PGNiG S.A.
Przewidziane na 1 października 2000 r. rozpoczęcie realizacji umowy z norweskim GFU przy współpracy z Ruhrgas AG i Verbundnetz Gas AG jest krokiem wstępnym w strategii dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia kraju w gaz ziemny. Następnym etapem realizacji programu rządowego będzie dokończenie negocjacji w sprawie zwiększenia importu gazu z Norwegii na nasz rynek, za pośrednictwem bezpośredniego gazociągu z szelfu Morza Północnego przez Bałtyk na polskie wybrzeże.
Zawarte umowy są elementem rządowego programu zapewniania bezpieczeństwa energetycznego Polski, który w pełni realizuje w swej strategii PGNiG S.A.
Powrót