Aktualności

Drukuj

02.12.2003 Umowa sprzedaży gazu ziemnego dla hut miedzi

W dniu 1 grudnia 2003 r. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. i Energetyka Sp. z o.o. podpisały 20-letnie umowy na dostawy łącznie ok. 10,0 mld m3 gazu, który ma być paliwem do planowanych nowoczesnych elektrociepłowni w Polkowicach i Huty Miedzi Głogów, produkujących energię elektryczną i ciepło na potrzeby KGHM.

Przewiduje się, że odbiór gazu rozpocznie się 1 czerwca 2007r. (Żukowice) i 1 grudnia 2007r. (Polkowice). Obiekty budowane przez Energetyka Sp. z o.o. będą jednymi z najnowocześniejszych i najbardziej wydajnych jednostek energetycznych na lokalnym rynku energii.
Podpisanie umów z Energetyka Sp. z o.o. rozpoczęło kolejny etap współpracy pomiędzy PGNiG S.A. i Grupą Kapitałową KGHM Polska Miedź S.A.
Dodatkowych informacji udziela:
Beata Kurdelska– Zastępca Dyrektora Departamentu Handlowego ds. Sprzedaży
Tel. (0 22) 583-56-16
Powrót