Aktualności

Drukuj

30.10.2003 Umowa na dostawy gazu do Polski

28 października 2003 r. w Budapeszcie Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. podpisało z NAK „Naftogaz Ukrainy” oraz Eural Trans Gas KFT umowę na dostawy gazu do Polski.

Ze strony PGNiG S.A kontrakt został podpisany, na podstawie pełnomocnictwa Zarządu, przez Franciszka Kroka – wiceprezesa ds. handlu i marketingu oraz Marka Greckiego – dyrektora Pionu Zakupów Gazu .
Wielkość dostaw w kontrakcie ustalono na 2 mld m3, które zostaną dostarczone do lipca przyszłego roku. Kontrakt zakłada możliwość przedłużenia współpracy i odbiór gazu w ilości 0,5 mld m3 w okresie od lipca 2004r. do czerwca 2005r. i 0,5 mld m3 w okresie od lipca 2005 r. do grudnia 2006 r.
Umowa jest kontraktem trójstronnym i dostawa gazu jest zagwarantowana zarówno przez Eural TG, jak też przez NAK „Naftogaz Ukrainy”. Zarząd PGNiG S.A. dokonał starannej oceny partnerów handlowych. Podstawą do oceny były stosowne dokumenty handlowe i dokumenty audytu wykonanego przez czołową światową kancelarię prawniczą.
Powrót