Aktualności

Drukuj

28.12.2010 Trwa konkurs na nowy Zarząd PGNiG SA

Rada Nadzorcza PGNiG SA podczas posiedzenia w dniu 28 grudnia 2010 roku zapoznała się z dwiema ofertami kandydatów na stanowisko prezesa Zarządu i czterema ofertami na stanowiska członków Zarządu PGNiG SA.

Spośród osób, które zgłosiły swoje oferty na stanowisko prezesa Zarządu jedna nie spełniła wymagań formalnych określonych w warunkach konkursu. Wszystkie kandydatury na stanowiska członków Zarządu spełniły wymagane kryteria.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbędą się 12 stycznia 2011 r.

Rada Nadzorcza podjęła również uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów kandydata do Zarządu oraz kandydatów do Rady Nadzorczej PGNiG SA wybieranych przez pracowników Spółki.

Termin rozpoczęcia procedury wyborczej został ustalony na dzień 4 stycznia 2011 roku.

Wybór kandydata do Zarządu PGNiG SA wynika z zakończenia kadencji obecnego członka Zarządu wybranego przez pracowników Spółki z dniem 12 marca 2011 roku. Wybór kandydatów do Rady Nadzorczej PGNiG SA wynika z zakończenia kadencji obecnych członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników Spółki z dniem 30 kwietnia 2011 roku.

Zespół Prasowy

PGNiG SA

Powrót