Aktualności

Drukuj

16.09.2008 Stanowisko PGNiG SA dotyczące wniosku taryfowego

Nawiązując do informacji URE z dnia 16 września 2008 roku o przedłużeniu postępowania w sprawie zmiany ceny gazu ziemnego, PGNiG SA wyraża nadzieję na jak najszybsze zakończenie sprawy.

Spółka, oczekując na kolejne wezwanie URE, informuje, że udzieli odpowiedzi w najkrótszym możliwym terminie i ma nadzieję, że przekazane informacje umożliwią wypracowanie wspólnego stanowiska w zakresie zmiany cen gazu.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA wystąpiło 12 sierpnia 2008 roku do URE z wnioskiem o zmianę taryfy zgodnie z przysługującym mu prawem. Kształtowanie cen paliwa gazowego odbywa się bowiem w oparciu o przepisy Prawa energetycznego i rozporządzeń wykonawczych, tj. Rozporządzenia taryfowego, które umożliwia złożenie wniosku o korektę ceny w trakcie obowiązywania taryfy w sytuacji, kiedy zmieniają się koszty zakupu paliwa gazowego. A te w ciągu ostatnich kilku miesięcy znacząco wzrosły.

Obserwując dynamikę zmian, jakie następują na rynkach walutowych i produktów ropopochodnych, rozumiemy, że URE przed podjęciem decyzji chce wnikliwie rozeznać sytuację.

Joanna Zakrzewska

Rzecznik Prasowy PGNiG SA
Powrót