Aktualności

Drukuj

17.12.2007 Stanowisko PGNiG S.A w sprawie komunikatu URE

PGNiG S. A., występując do URE z wnioskiem o nową taryfę dla paliw gazowych, kierowało się uzasadnionymi przesłankami ekonomicznymi. Podstawą był przede wszystkim wzrost cen produktów ropopochodnych, ( w prawie 100 procentach skorelowany jest on z ceną ropy naftowej), który przekłada się po kilku miesiącach na wzrost cen paliwa gazowego. Spadek dolara bowiem nie zrekompensował wzrostu cen produktów ropopochodnych. Dodatkowo zmieniły się warunki prowadzenia działalności w całym sektorze gazowniczym, które wynikały z dostosowania się do wymogów UE.

Aby nie ponosić strat na handlu gazem, PGNiG S.A. zmuszone było wystąpić do prezesa URE z wnioskiem o kilkuprocentowy wzrost taryfy uwzględniającej realia rynkowe. Dzisiejsze stanowisko Prezesa URE, zdaniem PGNiG SA, nie zamyka postępowania związanego z ustaleniem nowych taryf, choć je odsuwa w czasie. I mamy nadzieję, że na początku 2008 roku nasz wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie.

(Nie przyjęcie przez prezesa URE nowych taryf, skutkowało będzie tym, że PGNIG S.A. będzie prowadziło działalność podstawową ze stratą).

Nie możemy się natomiast do końca zgodzić z uzasadnieniem, jakie podano w komunikacie, URE, odnośnie merytorycznej oceny wniosku, a zwłaszcza stwierdzenia, że „wniosek nie spełniał oczekiwań wynikających z wymogów prawa"

Otóż według nas, problemem jest brak stosownego rozporządzenia, co uniemożliwia wypełnienie wniosku taryfowego w części dotyczącej uwzględnienia w taryfie kosztów przesyłu i dystrybucji paliw gazowych. Do dnia dzisiejszego nie zostało ono nam przesłane.

W tym kontekście żałujemy, że Prezes URE odmawia przyjęcia rozwiązania prawnie możliwego polegającego na zmianie ceny paliwa gazowego w obrocie w ramach obowiązujących taryf.

Joanna Zakrzewska

Rzecznik prasowy

PGNiG S.A.

Powrót