Aktualności

Drukuj

27.10.2004 Stacja tankowania sprężonego gazu ziemnego w Tarnowie


W dniu 26 października 2004 r. w Tarnowie została otwarta kolejna w Polsce stacja tankowania sprężonego gazu ziemnego wysokometanowego - CNG (ang. Compresed Natural Gas). Ze stacji korzysta obecnie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. zo.o. w Tarnowie, ale w przyszłości stacja będzie ogólnodostępna.

Inwestorem i właścicielem stacji jest Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie (KSG Sp. zo.o.) - spółka dystrybucyjna należąca do Grupy Kapitałowej PGNiG. Partnerem przedsięwzięcia jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Tarnowie (MPK Sp. z o.o.).
Na stacji w Tarnowie sprężony gaz ziemny mogą tankować autobusy, małe samochody dostawcze oraz samochody osobowe. Stacja zlokalizowana jest na terenie zajezdni autobusowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Tarnowie. Planuje się, że do 2005 r. w Tarnowie będzie jeździło 18 autobusów napędzanym sprężonym gazem ziemnym. W następnych latach przedsiębiorstwo zamierza wprowadzić kolejne autobusy napędzane tym ekologicznym paliwem. Docelowo 50% taboru autobusowego w Tarnowie będzie zasilane sprężonym gazem ziemnym.
Obecnie na terenie działania Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. stacje tankowania sprężonego gazu ziemnego znajdują się w Przemyślu, Rzeszowie i Tarnowie. W najbliższych latach spółka planuje uruchomienie kolejnych stacji w Dębicy i okolicach Bochni.
Dodatkowych informacji udziela:
Dariusz Jamroz
Rzecznik Prasowy
Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o w Tarnowie
tel. (014) 632-31-20
***
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. od 2004 r. wspólnie z sześcioma spółkami gazownictwa zlokalizowanymi w Gdańsku, Poznaniu, Tarnowie, Warszawie, Wrocławiu i Zabrzu realizuje „Program rozwoju rynku pojazdów zasilanych sprężonym gazem ziemnym”. Jego celem jest zapewnienie 2% udziału gazu ziemnego w rynku paliw do pojazdów w perspektywie do 2010 roku. Do tego czasu powinno powstać 30 nowych, ogólnodostępnych stacji tankowania sprężonego gazu ziemnego, a po polskich drogach powinno jeździć ok. 20 000 pojazdów napędzanych tym paliwem.
W 2004 r. porozumienia o rozwoju rynku sprężonego gazu ziemnego zostały podpisane z przedsiębiorstwami komunikacji miejskiej w Tychach, Wejherowie i Warszawie.
Obecnie w naszym kraju jeździ ok. 200 pojazdów na sprężony gaz ziemny, w tym 31 autobusów, ok.120 pojazdów serwisowych i kilkadziesiąt osobowych. Pojazdy na gaz ziemny można tankować na 23 stacjach w Polsce. Klientami są głównie zakłady komunikacji miejskiej. Największą flotę autobusów na gaz ziemny ma Przemyśl - 25 pojazdów. Również inne miasta w Polsce, w tym Kraków, Warszawa, Gdynia, Wrocław aktualnie rozważają możliwość zastosowania tego ekologicznego i ekonomicznego paliwa dla potrzeb swojego transportu miejskiego.
Na świecie jeździ już prawie 3,5 milionów pojazdów zasilanych sprężonym gazem ziemnym. Światowym liderem w tej dziedzinie jest Argentyna (1,1 mln), bardzo szybko rozwija się też rynek w Brazylii (668 tys.). Ważne miejsce zajmują Stany Zjednoczone (130 tys.), w Europie – Włochy (381 tys.), Rosja (36 tys.), Ukraina (45 tys.) i dynamicznie rozwijający się rynek w Niemczech (19 tys.).
Małgorzata Przybylska
Rzecznik Prasowy
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
tel. (0 22) 691-81-20
Powrót