Aktualności

Drukuj

19.12.2006 Spotkanie przedstawicieli Zarządu PGNiG z Andrisem Piebalgsem, Komisarzem UE ds. Energii

A oraz Zenon Kuchciak, Wiceprezes Zarządu PGNiG SA spotkali się dzisiaj w siedzibie Komisji Europejskiej z Andrisem Piebalgsem,  Komisarzem UE ds. Energii.

Podczas spotkania omówiono kwestie związane z aktualną sytuacją rynku gazowniczego w Polsce, w szczególności z rozwojem konkurencji na rynku gazu. Przedmiotem szczególnego zainteresowania Komisarza A. Piebalgsa była polityka taryfowa prowadzona obecnie w Polsce. W dyskusji zwrócono uwagę, iż jednym z problemów rozwoju konkurencji na rynku gazu w Polsce jest zmuszanie PGNiG do subsydiowania gazu z importu tańszym gazem pochodzącym z wydobycia krajowego. Taka praktyka ogranicza możliwości inwestycyjne PGNiG, które zwiększałyby bezpieczeństwo energetyczne, a jednocześnie prowadzi do utrzymania cen na relatywnie niskim poziomie, uniemożliwiającym wejście na polski rynek innych graczy.

Komisarz A. Piebalgs pozytywnie ocenił decyzję PGNiG o wyborze lokalizacji dla terminalu LNG i tym samym przejściu do kolejnej fazy projektu budowy gazoportu. W dyskusji na temat bezpieczeństwa energetycznego Polski, Komisarz A. Piebalgs wysoko ocenił działania Ministra Gospodarki prowadzone w tym zakresie.

Przedmiotem zainteresowania Komisarza było także bezpieczeństwo dostaw gazu do Polski z kierunku wschodniego. Przedstawiciele Zarządu PGNiG zapoznali Komisarza A. Piebalgsa z aktualnym stanem zakontraktowania dostaw gazu do Polski na najbliższe lata. Przybliżyli także zasady, które będą obowiązywać od nowego roku w kontraktach PGNiG z Gazprom Exportem i RosUkrEnergo.
Przedstawiciele Zarządu PGNiG poinformowali Komisarza A. Piebalgsa o planowanym na styczeń otwarciu przedstawicielstwa PGNiG w Brukseli.

Powrót