Aktualności

Drukuj

15.11.2002 Spotkanie przedstawicieli PGNiG S.A., DONG i Lietuvos Dujos w Wilnie

W dniach 23 i 24 października 2002 r. w Wilnie odbyło się spotkanie przedstawicieli firm gazowniczych: duńskiej DONG, litewskiej Lietuvos Dujos i Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A., podczas którego omawiany był "Projekt Amber".

"Projekt Amber" jest nazwą roboczą wstępnego studium wykonalności dla gazociągu łączącego Polskę i Litwę. Jego głównym celem jest połączenie litewskiego i polskiego systemu gazowego z siecią Unii Europejskiej dla uzyskania bezpieczeństwa dostaw gazu na Litwę i Polskę, a także ewentualnie na Łotwę, Estonię, do Finlandii.
Rząd duński finansowo wspiera przygotowania studium. Firmy zaangażowane w studium to: DONG (The Danish Oil and Natural Gas), Lietuvos Dujos (litewska firma gazownicza), Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
"Projekt Amber" uwzględnia nowe realia, w których Litwa i Polska będą nowymi członkami UE. W ramach projektu analizowane są różne warianty trasy gazociągu, między innymi z wykorzystaniem projektu BalticPipe. W tej chwili prowadzone są analizy ekonomiczne przedsięwzięcia.
W trakcie spotkania w Wilnie, dyskutowano o możliwości zaprezentowania "Projektu Amber" Komisji Europejskiej jako koncepcji zwiększenia bezpieczeństwa dostaw w rozszerzonej UE. Projekt ten może być odpowiedzią na propozycję Komisji UE na temat nowej dyrektywy gazowej dotyczącej bezpieczeństwa dostaw.
Powrót