Aktualności

Drukuj

18.12.2009 Spełnienie warunku zawieszającego dotyczącego porozumienia pomiędzy PGNiG SA a Zakładami Chemicznymi Police SA

17 grudnia 2009 roku PGNiG i Zakłady Chemiczne „Police" SA  zawarły umowę na dostawę paliwa gazowego. Spełniony został w ten sposób warunek zawieszający, określony w porozumieniu z dnia 8 grudnia pomiędzy PGNiG a ZCh Police dotyczącym spłaty zadłużenia przez ZCh Police.

Powyższa Umowa została zawarta na czas określony, tj. do dnia 31 grudnia 2010 roku. Zabezpieczeniem roszczeń finansowych PGNiG jest ustanowienie zastawów rejestrowych na majątku oraz hipoteki kaucyjnej do wysokości 80 mln zł na nieruchomościach ZCh Police. Ponadto ZCh Police zobowiązały się do ustanowienia zabezpieczenia w postaci przelewu przyszłych wierzytelności pieniężnych wynikających z zawartych umów ramowych.

Zespół Rzecznika Prasowego PGNiG SA

Powrót