Aktualności

Drukuj

20.12.2013 Ropa z PGNiG dla Grupy LOTOS

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA i Grupa LOTOS S.A. 20 grudnia 2013 roku podpisały umowę na sprzedaż ropy naftowej. Surowiec trafi do rafinerii LOTOSU w Gdańsku.

Umowa obowiązuje w latach 2015-2019 z możliwością jej przedłużenia na czas nieokreślony. Szacowana wartość umowy na dzień jej zawarcia wynosi ok. 3,2 mld zł.

Dostawy ropy naftowej do rafinerii Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku rozpoczną się 1 stycznia 2015 r. Surowiec będzie odbierany przez kupującego  koleją z terminali kolejowych PGNiG zlokalizowanych na terenie Oddziału PGNiG w Zielonej Górze. Za transport surowca odpowiedzialna będzie spółka LOTOS Kolej.

- To kolejna umowa na sprzedaż ropy naftowej z krajowego wydobycia podpisana
w ostatnich miesiącach przez PGNiG.
  Umowa z Grupą LOTOS, powiększająca grono klientów kupujących   ropę naftową wydobywaną w Polsce, jest kolejnym potwierdzeniem słuszności realizacji przyjętej strategii dotyczącej m.in. efektywnego zagospodarowania krajowych złóż ropy naftowej i gazu  - powiedział Jerzy Kurella, p.o. Prezesa Zarządu PGNiG SA.

- Po realizacji Programu 10+ LOTOS dysponuje jedną z najnowocześniejszych rafinerii na świecie. Nasze instalacje przerabiają różne gatunki ropy naftowej, co pozytywnie wpływa na efektywność i optymalizację produkcji oraz najwyższą jakość paliw - podkreśla Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu Grupy LOTOS S.A. - Surowiec z PGNiG sprawdził się
w dotychczasowych testach technologicznych, a od 2015 roku rozpoczniemy jego komercyjny przerób w Gdańsku.

Równolegle LOTOS prowadzi z PGNiG prace nad zagospodarowaniem złóż lądowych
w Polsce. W przyszłym roku spółki planują wykonać pierwszy odwiert poszukiwawczy, który pozwoli potwierdzić potencjał wydobywczy jednej z koncesji. 


Zespół Prasowy PGNiG SA

Biuro Komunikacji, Grupa LOTOS S.A.

Powrót