Aktualności

Drukuj

19.12.2003 Rating Standard and Poor's dla PGNiG SA

15 grudnia 2003 roku agencja ratingowa Standard & Poor's poinformowała o usunięciu z listy obserwacyjnej długoterminowego ratingu PGNiG S.A. Jednocześnie agencja podtrzymała długoterminowy rating BBB dla firmy oraz utrzymała jego stabilną perspektywę.

Ponadto z listy obserwacyjnej usunięte zostały wyemitowane przez PGNiG Finance B.V. euroobligacje, a ich długoterminowy rating utrzymany na poziomie BBB.
Standard & Poor's poinformował, iż przyznał długoterminowy rating BBB dla zaciągniętego przez PGNiG S.A. kredytu konsorcjalnego w wysokości 600 milionów euro.
Decyzja agencji Standard & Poor's nastąpiła w wyniku podpisania 12.12.2003r. przez PGNiG S.A. kredytu konsorcjalnego w wysokości 600 milionów euro, gwarantującego utrzymanie przez firmę płynności w przypadku wystąpienia konieczności wcześniejszego wykupu wyemitowanych Euroobligacji.
Sytuacja taka mogłaby nastąpić w chwili obniżenia przez agencje Standard & Poor's lub Moody’s ratingu kredytowego PGNiG S.A. do spekulacyjnego, co spowodowałoby możliwość realizacji przez posiadaczy euroobligacji opcji put.
Dodatkowych informacji udziela:
Tomasz Wardak
Dyrektor Departamentu Ekonomicznego
PGNiG S.A.
Tel. 0-22 583-55-68
Powrót