Aktualności

Drukuj

30.12.2013 Rada Nadzorcza powołała nowy Zarząd PGNiG SA

Rada Nadzorcza PGNiG SA podczas posiedzenia 30 grudnia 2013 roku zakończyła postępowanie kwalifikacyjne.  Decyzją Rady Nadzorczej Prezesem Spółki został Mariusz Zawisza, który obejmie stanowisko 1 stycznia 2014 roku.

Rada Nadzorcza powołała na Członków Zarządu PGNiG SA na nową kadencję: Jerzego Kurellę na stanowisko Wiceprezesa ds. Handlowych, Jarosława Bauca na stanowisko Wiceprezesa ds. Finansowych, Zbigniewa Skrzypkiewicza na stanowisko Wiceprezesa ds. Poszukiwań i Wydobycia oraz Andrzeja Parafianowicza na stanowisko Wiceprezesa ds. Korporacyjnych.

Zarząd został powołany na trzyletnią kadencję, która rozpocznie się 30 grudnia 2013 roku i potrwa do 30 grudnia 2016 roku.

Jednocześnie Rada Nadzorcza zdecydowała o odwołaniu obecnego składu Zarządu PGNiG SA.


Zespół Prasowy PGNiG SA

Powrót