Aktualności

Drukuj

05.12.2007 Rada Nadzorcza PGNiG podczas posiedzenia, w dniu 5 grudnia 2007 roku, przeanalizowała oferty w postępowaniu kwalifikacyjnym na członków Zarządu PGNiG S.A.

W postępowaniu zostały złożone 33 oferty, pochodzące od 30 osób. Jedna oferta została wycofana przed posiedzeniem Rady, w rezultacie Rada Nadzorcza rozpatrywała 32 oferty. 

Po szczegółowej analizie dokumentów, pod kątem zgodności z wymaganiami wynikającymi z ogłoszeń konkursowych, do dalszego postępowania zakwalifikowano 29 ofert. Trzy oferty zostały, uchwałami Rady Nadzorczej, odrzucone z powodów formalnych.

Szczegółowy rozkład ofert na poszczególne stanowiska przedstawia się następująco:

4  - na stanowisko prezesa Zarządu PGNiG S.A.,

6  - na stanowisko wiceprezesa  Zarządu PGNiG S.A. ds. projektów strategicznych,

6  - na stanowisko wiceprezesa  Zarządu PGNiG S.A. ds. handlu i marketingu,

10  - na stanowisko wiceprezesa  Zarządu PGNiG S.A. ds. techniczno-inwestycyjnych,

3  - na stanowisko wiceprezesa  Zarządu PGNiG S.A. ds. ekonomiczno-finansowych.

W dniu dzisiejszym wszyscy kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu zostali o tym powiadomieni listem poleconym.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbędą się na posiedzeniach Rady Nadzorczej w dniach: 18, 19 i 20 grudnia br.

Joanna Zakrzewska

Rzecznik prasowy PGNiG SA

tel. (022) 691-41-25

e-mail: rzecznik@pgnig.pl

Powrót