Aktualności

Drukuj

17.11.2003 Przetarg na doradcę Zarządu PGNiG S.A. ds. prywatyzacji spółki

Do PGNiG S.A. wpłynęło 11 ofert w przetargu ogłoszonym przez spółkę w dniu 14 października 2003 r. na wybór doradcy Zarządu ds. prywatyzacji spółki.

Komisja przetargowa powołana w PGNiG S.A. w pierwszym etapie dokona oceny ofert merytorycznych. W drugim etapie komisja dokona otwarcia i oceny ofert cenowych tylko tych oferentów, którzy zostaną zakwalifikowani do drugiego etapu postępowania przetargowego.
Zadaniem doradcy będzie udzielenie Zarządowi PGNiG S.A. niezbędnej pomocy w zakresie przygotowania spółki do prywatyzacji (m.in. opracowanie analiz przedprywatyzacyjnych oraz części lub całości prospektu emisyjnego i międzynarodowego okólnika ofertowego).
Dodatkowych informacji udziela:
Marek Foltynowicz
Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Restrukturyzacji Grupy Kapitałowej PGNiG S.A.
tel. (022) 583-56-13
Powrót