Aktualności

Drukuj

15.12.2011 Produkcja ze złoża Skarv może rozpocząć się w drugim kwartale 2012 roku

PGNiG Norway, spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA, może przesunąć rozpoczęcie produkcji ze złoża Skarv na Norweskim Szelfie Kontynentalnym z pierwszego kwartału 2012 roku na drugi kwartał 2012 roku z powodu opóźnienia w instalacji przewodów produkcyjnych, wynikającego z trudnych warunków pogodowych na Morzu Norweskim.

W związku z powyższym, udziałowcy w złożu Skarv podjęli decyzję o zmianie harmonogramu prac oraz optymalizacji programu instalacji przewodów produkcyjnych. To z kolei pozwoli na znaczną redukcję planowanych przestojów w produkcji złoża w 2012 roku.

W związku ze zmianą terminu rozpoczęcia produkcji została zaktualizowana prognoza wydobycia gazu ziemnego oraz ropy naftowej ze złoża Skarv. Spodziewana produkcja gazu ziemnego w 2012 roku, przynależna PGNiG Norway, wyniesie 0,211 mld m sześc., w miejsce wcześniej przewidywanych 0,240 mld m sześc., natomiast wydobycie ropy naftowej (wraz z innymi frakcjami) w 2012 roku planowane jest na poziomie 180 tys. ton, zamiast wcześniej przewidywanych 250 tys. ton.

Zagospodarowanie złoża Skarv to największy projekt inwestycyjny realizowany obecnie w Norwegii. To również pierwszy zagraniczny projekt w Grupie PGNiG, który przyniesie znaczące korzyści ekonomiczne.

PGNiG SA poprzez swoją spółkę PGNiG Norway posiada ok.12% udziałów w projekcie

Skarv. Operatorem złoża jest BP (24% udziałów), a pozostali partnerzy w projekcie to Statoil ~36%) oraz E.ON Ruhrgas (~28%). Z tymi firmami PGNiG współpracuje też na innych koncesjach. Całkowite zasoby na koncesjach, obejmujących złoże Skarv, których właścicielem jest PGNiG Norway, wynoszą obecnie ok. 70,9 mln baryłek ekwiwalentu ropy.

Działalność poszukiwawczo-wydobywczą na terenie Norweskiego Szelfu Kontynentalnego prowadzi PGNiG Norway, która została założona w 2007 roku. Jedynym udziałowcem spółki jest PGNiG SA, a kapitał zakładowy wynosi 951 milionów koron norweskich (NOK). Spółka posiada udziały w 8 koncesjach poszukiwawczo-wydobywczych na NCS. Głównym aktywem spółki są udziały w złożu Skarv.

Zespół Prasowy

PGNiG SA

Powrót