Aktualności

Drukuj

17.12.2015 Prezes URE zatwierdził nową taryfę gazową PGNiG Obrót Detaliczny

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o., zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 17.12.2015 roku Taryfą PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w zakresie obrotu paliwami gazowymi Nr 2, obniża ceny gazu ziemnego. 

Średnia zmiana ceny za paliwo gazowe w Taryfie Nr 2 w stosunku do dotychczasowej taryfy PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. wynosi odpowiednio:

  • dla gazu wysokometanowego E - obniżka ceny za paliwo gazowe średnio o 3,3%, w tym:
    - dla klientów indywidualnych (grupy taryfowe od W-1 do W-4) średnio o 3,5%
    - dla klientów biznesowych (pozostałe grupy taryfowe) średnio o 2,0%,
  • dla gazu zaazotowanego Lw – obniżka ceny za paliwo gazowe średnio o 2,8%,
  • dla gazu zaazotowanego Ls - obniżka ceny za paliwo gazowe  średnio o 2,1%,  

Stawki opłat abonamentowych dla klientów indywidualnych z wyłączeniem grup taryfowych z oznaczeniem „12T” zostały obniżone o 10%. Dla pozostałych klientów stawki opłat abonamentowych pozostają bez zmian.

- Nasza Spółka podjęła decyzję o obniżce cen w naszej nowej Taryfie. To już trzecia obniżka z rzędu, dająca w sumie średni spadek cen gazu ziemnego o ponad 11%. Jesteśmy stosunkowo nową Spółką na rynku, która przejęła obsługę Klientów w połowie roku 2014 od PGNiG SA. Od początku działalności realizujemy nasz długofalowy cel ograniczenia wysokości opłat za sprzedaż paliwa gazowego – mówi Tomasz Bukowski Prezes Zarządu PGNiG Obrót Detaliczny – Klienci doceniają nasze starania i politykę Spółki ukierunkowaną na ich potrzeby. Potwierdzeniem tego jest fakt, że pomimo rosnącej konkurencji na rynku utrzymujemy stabilną pozycję.

Spółka, po raz drugi w roku 2015,wystąpiła do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z wnioskiem o obniżenie taryfy w związku z dostosowaniem cen za paliwo gazowe do zmieniających się kosztów jego pozyskania. Jest to trzecia z kolei obniżka cen gazu ziemnego oferowanego przez Spółkę PGNiG Obrót Detaliczny – poprzednie zmiany weszły w życie 1 stycznia 2015r. oraz 1 września 2015r.

Taryfa wejdzie w życie 1 stycznia 2016 roku i będzie obowiązywać do 31 marca 2016 roku. 

Decyzja Prezesa URE z dnia 17 grudnia 2015 r. nr DRG-4212-56(26)/2015/23213/II/PD

Szczegóły dotyczące Nowej Taryfy pod adresem: http://oferta.pgnig.pl/dla-domu/taryfa

Powrót