Aktualności

Drukuj

23.12.2016 Pomoc dla polskich kombatantów na Białorusi

Dzięki pomocy Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa grupę naszych rodaków z Kresów czekają weselsze i bardziej dostatnie Święta Bożego Narodzenia. Stowarzyszenie Żołnierzy Armii Krajowej na Białorusi otrzymało żywność i pieniądze, a także specjalnie zakupiony samochód.

Zorganizowana w dniu 22 grudnia 2016 roku uroczystość była częścią ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Rodacy Bohaterom”, której pomysłodawcą i głównym organizatorem jest wrocławskie stowarzyszenie Odra-Niemen. Podobnie jak w poprzednich latach, w przedsięwzięcie to zaangażowało się Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, przygotowując paczki z żywnością i organizując zbiórkę pieniędzy przeznaczonych dla polskich kombatantów na Kresach. W akcję włączyło się także Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, które dla kombatantów z Kresów kupiły samochód.

– To kontynuacja działań, które były zapoczątkowane jeszcze za czasów, gdy szefami BBN byli Władysław Stasiak, a następnie Aleksander Szczygło. W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego ten wymiar polityki historycznej, a zwłaszcza pamięć o konkretnych ludziach - weteranach walk o niepodległość Polski - był zawsze ważnypowiedział szef BBN Paweł Soloch.

Podkreślił przy tym, że dla BBN ważne jest publiczne przypomnienie, że na Białorusi wciąż żyje kilkudziesięciu weteranów Armii Krajowej, którzy potrzebują wsparcia i otuchy ze strony rodaków żyjących w Polsce. – Pamiętajmy o naszych żołnierzach, bo o ile jeszcze kilka lat temu było ich stu kilkudziesięciu, tak teraz jest już tylko około czterdziestu. Tych ludzi jest coraz mniej, oni odchodzą – mówił Paweł Soloch, dodając, że żołnierze AK są bohaterami Polski, którym wszyscy rodacy są winni pamięć.

Niezmiernie się cieszę, że nasze możliwości pozwoliły nam wymiernie włączyć się w działania wspierające Stowarzyszenie Żołnierzy Armii Krajowej na Białorusi – zaznaczył Janusz Kowalski, wiceprezes zarządu PGNiG SA. – Bohaterowie polskiej historii przez lata walczyli o nasz kraj. Walczyli  zbrojnie, w ramach różnych formacji podziemia niepodległościowego, jak i później, przez lata troszcząc się o zachowanie na Kresach narodowego dziedzictwa. Zasługują na najwyższy szacunek i uznanie. Pomoc dla nich była sprawą oczywistą – dodał wiceszef PGNiG.

Współpraca Stowarzyszenia Odra-Niemen ze Stowarzyszeniem Żołnierzy Armii Krajowej na Białorusi trwa od  2009 roku. Wówczas zorganizowana została pierwsza zbiórka paczek świątecznych dla polskich kombatantów. Od tego czasu kontynuowane są systematyczne współdziałania obu organizacji.

Członkowie stowarzyszenia to w znacznej części wieloletni więźniowie sowieckich łagrów, którzy przez wiele lat żyli z piętnem "bandytów", mogąc podejmować jedynie najcięższe prace w kołchozachopowiadała Ilona Gosiewska, prezes Stowarzyszenia Odra-Niemen. To jedna z pierwszych organizacji wspierających środowisko kombatantów z Kresów. – Ze względu na wiek i stan zdrowia coraz trudniej jest im nie tylko prowadzić działalność statutową, ale nawet zapewniać właściwą opiekę wszystkim swoim członkom. Staramy się ich wspierać, ale bez pomocy podmiotów takich jak Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Straż Graniczna czy Fundacja PGNiG wielu rzeczy po prostu nie dalibyśmy rady zrobić – wyjaśniła.

Stowarzyszenie Żołnierzy Armii Krajowej na Białorusi jest największą w tym kraju organizacją skupiającą polskich kombatantów. Jego członkowie to przede wszystkim byli żołnierze AK oraz WiN. Stowarzyszenie prowadzi działalność na wielu polach. Opiekuje się cmentarzami wojennymi i tablicami pamiątkowymi, a także innymi polskimi pomnikami pamięci oraz regularnie spotyka się z polską młodzieżą z Białorusi. Ważną rolę odgrywają też działania samopomocowe adresowane do najstarszych i samotnych członków stowarzyszenia, jak też całego polskiego środowiska w tym kraju. Obecnie stowarzyszenie zrzesza około 40 osób. Białoruskie prawo nie uznaje tej organizacji za legalną, polscy kombatanci nie są zatem objęci żadnymi świadczeniami kombatanckimi.

Dzisiejsza uroczystość sprawiła ogromną radość nie tylko mi osobiście, ale myślę, że wszystkim polskim weteranom na Kresach Wschodnichpowiedziała mjr Weronika Sebastianowicz, prezes Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej na Białorusi.Bardzo serdecznie dziękujemy za całą przekazaną pomoc – żywność, środki finansowe, a przede wszystkim samochód, który pozwoli nam dużo łatwiej i szybciej docierać wszędzie tam, gdzie powinniśmy być obecni. To piękny gest, dzięki któremu kolejny już raz utwierdzamy się w przekonaniu, że nasz los i nasze codzienne troski nie są obojętne rodakom w Ojczyźnie. Trudno byłoby mi wyobrazić sobie piękniejszy prezent świąteczny – podkreśla
mjr Sebastianowicz.

Zakup samochodu został zrealizowany w ramach programu „Rozgrzewamy Polskie Serca” – jednego z kluczowych przedsięwzięć Fundacji PGNiG. Głównym celem programu są działania na rzecz podnoszenia świadomości historycznej Polaków, budowanie narodowej tożsamości
i kultywowanie pamięci o bohaterach naszej historii.

Powrót