Aktualności

Drukuj

09.12.2011 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. sygnatariuszem „Deklaracji na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w przemyśle naftowym i gazowym”.

24 listopada 2011 r., w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie, liderzy polskiego rynku paliw: PKN Orlen, Grupa LOTOS, PERN „Przyjaźń”, OLPP oraz PGNiG SA, reprezentowane przez Prezesa Zarządu, Michała Szubskiego, podpisali „Deklarację na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w przemyśle naftowym i gazowym”.

Podpisanie dokumentu miało uroczystą oprawę i nastąpiło w obecności szefów organów nadzoru i kontroli warunków pracy, których współdziałanie ma zasadniczy wpływ na stan bezpieczeństwa procesowego w kraju, tj.: w obecności Głównego Inspektora Pracy - Anny Tomczyk, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska - Andrzeja Jagusiewicza oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej - gen. Brygadiera Wiesława Leśniakiewicza.  


Sygnatariusze porozumienia, główni operatorzy branży naftowej i gazowej, zadeklarowali integrację wysiłków  na rzecz eliminowania bądź zmniejszania zagrożeń mogących skutkować poważnymi awariami przemysłowymi, zobowiązując się jednocześnie do utrzymywania co najmniej akceptowalnego poziomu ryzyka w swoich zakładach oraz do prowadzenia działań prewencyjnych pod hasłem: „Zero awarii przemysłowych i wypadków przy pracy”. Platformą współpracy i forum wymiany doświadczeń, dobrych praktyk oraz wzorcowych rozwiązań jest dla sygnatariuszy Grupa Robocza ds. Przemysłu Naftowego i Gazowego przy Głównym Inspektorze Pracy, utworzona  już w 2009 roku.
Porozumienie ma charakter otwarty. Może przystąpić do niego każda znacząca firma branży naftowej i gazowej pod warunkiem aktywnego włączenia się do działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Zaproszenie do współpracy mają także instytucje publiczne i organy państwowe.

Więcej informacji na stronie  Głównego Inspektoratu Pracy pod adresem:
http://www.pip.gov.pl/html/pl/news/11/10110049.php  

Powrót