Aktualności

Drukuj

08.12.2006 PGNiG wspiera polskich naukowców – rozstrzygnięcie konkursu „Złote Lampy”

Podczas uroczystości Akademii Barbórkowej w Krakowie zostały wręczone nagrody w konkursie „Złote Lampy” ogłoszonym w styczniu 2006 r. przez Fundację PGNiG SA im. Ignacego Łukasiewicza.

Laureatami konkursu „Złote Lampy” zostali:
- w dziedzinie nauk ścisłych: dr Maciej Konacki, zgłoszony przez Komitet Astronomii Polskiej Akademii Nauk, za odkrycie planety poza układem słonecznym w potrójnym układzie gwiazdowym przy zastosowaniu opracowanej przez siebie metody detekcji planet;
- w dziedzinie nauk technicznych: prof. dr hab. inż. Jan Awrejcewicz, zgłoszony przez Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, za oryginalne osiągnięcia w dziedzinie mechaniki nieliniowej, z zakresu dynamiki układów ciągłych i nieklasycznych zagadnień termosprężystości, bifurkacji i chaosu w konstrukcjach inżynierskich, a także z zakresu metod asymptotycznych.

Obu laureatom przyznano nagrody pieniężne w wysokości 150 000 złotych każda.


Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza została powołana przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w 2004 roku w celu prowadzenia działalności publicznej i społecznie użytecznej na rzecz promocji i wspierania polskiej kultury, nauki, sportu i ochrony zdrowia. Jednym z kluczowych celów statutowych Fundacji jest działanie ukierunkowane na promowanie i wspieranie szczególnych osiągnięć polskich naukowców.
Realizując ten cel Fundacja ogłosiła w styczniu 2006 roku konkurs „Złote Lampy” z nagrodą naukową w kwocie 150 000 złotych, przyznawaną za wybitne osiągnięcia naukowe w kategorii nauk ścisłych i nauk technicznych. Do zgłaszania wniosków o nagrody Fundacja zaprosiła czołowe polskie instytucje naukowe: Komitety Naukowe PAN, uczelnie wyższe reprezentowane w Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Radę Główną Jednostek Badawczo-Rozwojowych, Naczelną Organizację Techniczną.

W kategorii nauki ścisłe do Fundacji wpłynęło 6 wniosków, w kategorii nauki techniczne złożono 19 wniosków. Wnioski oceniała specjalna komisja, której skład został uzgodniony z prof. dr. hab. inż. Krzysztofem Kurzydłowskim - Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki. W pracach Komisji uczestniczyli wybitni przedstawiciele świata nauki: prof. Lesław Brunarski, prof. Henryk Górecki, prof. Andrzej Szczepański, prof. Wojciech Przetakiewicz, pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Wojciecha Góreckiego.

Wnioski oceniono pod względem merytorycznym i na tej podstawie sformułowano listę rankingową. Dodatkowym kryterium oceny prac była oryginalność, znaczenie dla rozwoju danej dyscypliny naukowej oraz użyteczność wyników prac. Komisja Konkursowa, w wyniku  analizy i selekcji wszystkich wniosków, wyłoniła dziesięć kandydatur do nagrody. Wyboru laureatów dokonała Kapituła, której rolę pełniła Rada Fundacji.

Powrót