Aktualności

Drukuj

22.10.2007 PGNiG SA udziela gwarancji PGNiG Norway

19 października 2007 roku została podpisana umowa gwarancji pomiędzy PGNiG i PGNiG Norway SA.

Zgodnie z postanowieniami Umowy PGNiG udziela gwarancji PGNiG Norway na kwotę 627.555.648,36 EUR, czyli równowartość kwoty 2.308.902.741,45 złotych zgodnie z tabelą kursów z dnia 19 października 2007 roku.
Gwarancja obowiązuje do 01 stycznia 2050 roku.
Umowa dotyczy zabezpieczenia przez PGNiG wykonania potencjalnych zobowiązań PGNiG Norway wynikających z koncesji lub z mocy prawa w stosunku m.in. do państwa norweskiego oraz określonych podmiotów norweskich. Udzielenie gwarancji jest wymogiem § 10-7 norweskiej ustawy o działalności naftowej z 1996 roku. Taka gwarancja jest standardowym dokumentem w zakresie działalności wydobywczej w Norwegii.
Zabezpieczeniem udzielonej gwarancji jest weksel regresowy wystawiony przez PGNiG Norway.
PGNiG otrzyma wynagrodzenie od PGNiG Norway za wystawienie gwarancji w formie świadczenia wzajemnego polegającego na prawie pierwokupu do części wydobytej ropy naftowej i gazu.


Tomasz Fill
Rzecznik prasowy PGNiG SA
tel. (022) 691-79-55
e-mail: rzecznik@pgnig.pl
Powrót