Aktualności

Drukuj

21.12.2010 PGNiG SA rozpoczyna odwiert za gazem z łupków na Pomorzu

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA rozpoczęło w połowie grudnia bieżącego roku w północnej Polsce wiercenie pierwszego otworu badawczego ukierunkowanego na poszukiwania gazu łupkowego. Otwór Lubocino-1 zlokalizowany jest na koncesji poszukiwawczej Wejherowo w miejscowości Lubocino, gmina Krokowa, powiat pucki w województwie pomorskim. Otwór realizowany jest przez Poszukiwania Nafty i Gazu „Nafta" Sp. z o.o Piła, przedsiębiorstwo z grupy kapitałowej PGNiG SA.  

Głównym celem odwiertu jest zbadanie skał łupkowych ordowiku i syluru. Utwory perspektywiczne dla występowania gazu z łupków są spodziewane na głębokości ponad 1000 metrów.

Na dzień dzisiejszy, wiercąc zgodnie z założonym projektem, otwór osiągnął głębokość rzędu 600 metrów. Według harmonogramu wiercenia, do końca stycznia 2011 roku zostaną przewiercone zarówno utwory syluru jak i ordowiku oraz pobrane zostaną wszystkie próbki, które następnie zostaną poddane szeregowi analiz.

W ramach badań zaprojektowanych w otworze pobrane zostanie ponad 800 metrów rdzenia, obejmującego całość utworów rokujących nadzieje na złoże gazu, oraz wykonane zostaną wszystkie badania laboratoryjne mające na celu określenie geochemii, własności petrofizycznych oraz wieku przewiercanych skał, stosowane w nowoczesnym, światowym przemyśle naftowym.

PGNiG SA aktywnie prowadzi poszukiwania gazu niekonwencjonalnego w Polsce posiadając obecnie 13 koncesji na obszarze których prowadzone jest lub będzie poszukiwanie i rozpoznawanie gazu łupkowego. Spółka stara się o jeszcze dwie następne koncesje, posiada również kilkanaście koncesji, na których spodziewane jest występowanie tzw. gazu zaciśniętego.

Po przeprowadzeniu próbnych odwiertów na większości z posiadanych koncesji poszukiwawczych oraz dokładnych analizach wyników, PGNiG SA zdecyduje, na których obszarach warto rozszerzyć działalność i przeprowadzić dalsze odwierty wraz z zabiegami szczelinowania w celu oszacowania wielkości zasobów gazu i efektywności ekonomicznej ich eksploatacji.

Plany inwestycyjne PGNiG SA w poszukiwania gazu ziemnego w Polsce w 2010 r. to ok. 680 milionów złotych, z tego ponad 100 mln złotych z przeznaczeniem na poszukiwania gazu niekonwencjonalnego.

Obszary, na których spodziewane jest występowanie niekonwencjonalnych złóż gazu w Polsce to Pomorze, Mazowsze, Lubelszczyzna, Podkarpacie oraz Wielkopolska.

Zespół Prasowy PGNiG SA

Powrót