Aktualności

Drukuj

29.12.2010 PGNiG SA podpisuje ze spółką Gaz-System 4-letnie umowy na przesył gazu

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA podpisało 29 grudnia 2010 r. z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System SA dwie umowy dotyczące usług krajowego przesyłu gazu ziemnego wysokometanowego i gazu ziemnego zaazotowanego na łączną kwotę ok. 5,96 mld zł netto.

Umowy określają również warunki dostarczania paliwa gazowego do systemu przesyłowego oraz odbierania go z tego systemu.

Szacunkowa wartość umowy na przesył gazu wysokometanowego wynosi ok. 5,6 mld zł, natomiast szacunkowa wartość umowy na przesył gazu zaazotowanego wynosi ok. 329 mln zł.

Umowy będą obowiązywały od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2014 roku, a rozpoczęcie usługi przesyłania paliw gazowych nastąpi 1 stycznia 2011 roku.

Szacunkowa łączna wartość umów w całym okresie ich obowiązywania została wyliczona na podstawie obecnie obowiązującej taryfy na przesył gazu ziemnego oraz opracowanych przez PGNiG SA prognoz wysokości taryf przesyłowych w kolejnych latach.

Zespół Prasowy

PGNiG SA

Powrót