Aktualności

Drukuj

21.12.2009 PGNiG SA podpisało z Rafinerią Trzebinia SA umowę na dostawy ropy naftowej z polskich złóż

Zawarta 21 grudnia 2009 r. umowa jest kontynuacją współpracy wznowionej dwa lata temu. Przedmiotem umowy są dostawy ropy naftowej pochodzącej z kopalń zielonogórskiego Oddziału PGNiG SA. Szacunkowa wartość tego kontraktu, licząc za okres najbliższych 5 lat, wyniesie  ok. 2,4 mld zł.

Wolumeny dostaw surowca ustalane będą w okresach rocznych. Cena surowca ustalana będzie na bazie notowań ropy Brent Dated. Umowa została zawarta na czas nieokreślony począwszy od dnia 1 stycznia 2010 roku i może być wypowiedziana przez PGNiG lub Rafinerię Trzebinia z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia.

Dostawy surowca realizowane będą przez PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze, eksploatujący złoża gazu ziemnego i ropy naftowej w północno-zachodniej części Polski.

Obecnie PGNiG SA wydobywa 0,5 mln ton ropy naftowej w ciągu roku. Dzięki budowie kopalni Lubiatów - Międzychód - Grotów wydobycie tego surowca w 2013 r. wzrośnie do ok. 1 mln ton rocznie.

Joanna Zakrzewska

Rzecznik Prasowy PGNiG SA

Powrót