Aktualności

Drukuj

22.12.2010 PGNiG SA podpisało ostatnie umowy na dofinansowanie unijne na rozbudowę magazynów gazu

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA podpisało umowy z Instytutem Nafty i Gazu jako instytucją wdrażającą o dofinansowanie projektów „Kawernowy Podziemny Magazyn Gazu Kosakowo" oraz „Kawernowy Podziemny Magazyn Gazu Mogilno" ze środków Unii Europejskiej. Planowane całkowite dofinansowanie na wszystkie projekty rozbudowy podziemnych magazynów gazu wyniesie ok. 673,4 mln zł.

Przewidywane dofinansowanie UE do rozbudowy kawernowego podziemnego magazynu gazu Mogilno wyniesie ok. 23,1 mln zł. Planowany całkowity koszt realizacji projektu rozbudowy magazynu wynosi ok. 220,4 mln zł brutto. Rozbudowa pojemności czynnej KPMG Mogilno, który aktualnie dysponuje pojemnością 370 mln m sześc., przyniesie wzrost pojemności czynnej magazynu o ok. 165 mln m sześc. Budowa pierwszych czterech komór magazynowych zakończona zostanie w 2014 roku.

Dofinansowanie UE dla kawernowego podziemnego magazynu gazu Kosakowo wyniesie ok.  93,5 mln zł , przy całkowitym koszcie realizacji tej inwestycji szacowanym na ok. 667,1 mln zł. Gaz będzie magazynowany w wytworzonych komorach solnych. Inwestycja obejmuje wykonanie 10-ciu komór magazynowych o łącznej pojemności czynnej 250 mln m sześc. gazu oraz budowę niezbędnej infrastruktury naziemnej. Jej zakończenie planowane jest na 2020 r., przy czym do roku 2014 przewiduje się uzyskanie pojemności magazynu na poziomie 100 mln m sześc.

Podziemne magazyny gazu są istotnym elementem pokrycia zmiennego zapotrzebowania rynku na gaz ziemny (różnice sezonowe i szczytowe), gwarantującym bezpieczeństwo dostaw dla odbiorców. Podwojenie pojemności magazynowych jest jednym z filarów strategii PGNiG SA.

Na początku grudnia 2010 roku PGNiG SA podpisało umowę na dofinansowanie UE do rozbudowy  podziemnego magazynu gazu Strachocina. Planowany całkowity koszt realizacji projektu rozbudowy magazynu wynosi ok. 494 mln zł brutto. Rozbudowa zostanie zakończona w 2011 r., a pojemność czynna magazynu wzrośnie z 150 mln m sześc. do 330 mln m sześc. Przewidywane dofinansowanie UE do rozbudowy podziemnego magazynu gazu Strachocina wyniesie ok. 53,2 mln zł.

W październiku 2010 roku PGNiG SA podpisało umowę, zgodnie z którą ze środków UE zostanie dofinansowana inwestycja podziemnego magazynu gazu Wierzchowice. Planowany całkowity koszt realizacji projektu rozbudowy magazynu to 1,96 mld PLN brutto, a wartość dofinansowania szacowana jest na ok. 503,6 mln zł. Po zakończeniu inwestycji, która rozpoczęła się w 2008 r. pojemność czynna magazynu wzrośnie z 0,575 mld m sześc. do 1,2 mld m sześc.

W czerwcu br. Komisja Europejska zaakceptowała wniosek PGNiG SA i przyznała dofinansowanie na cztery projekty PMG realizowane w Polsce. Realizacja wszystkich czterech projektów pomoże zwiększyć ich pojemność z obecnych 1,6 mld m sześc. do ponad 3 mld m sześc. w 2015 r.

Zespół Rzecznika Prasowego

PGNiG SA

Powrót