Aktualności

Drukuj

18.12.2015 PGNiG SA po raz dziewiąty w Respect Index

Giełda Papierów Wartościowych po raz dziewiąty ogłosiła listę spółek Respect Index, pierwszego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA znalazło się ponownie w tej elitarnej grupie.  

Respect Index służy promowaniu odpowiedzialnego zarządzania w spółkach publicznych w kontekście zrównoważonego rozwoju, ładu informacyjnego oraz komunikacji na rynkach finansowych.

W tej edycji grono firm Respect Indexu liczy 23 podmioty. Nowy skład RESPECT Indexu będzie obowiązywał od 21 grudnia 2015 r. Od pierwszej publikacji 19 listopada 2009 roku do grudnia 2015 roku RESPECT Index zyskał 31%, podczas gdy WIG wzrósł o 11%.

Projekt RESPECT jest badaniem wieloetapowym: do indeksu trafiają spółki, które charakteryzują się dobrą płynnością, nienagannie wypełniają zasady ładu korporacyjnego i dbają o relacje z interesariuszami. To właśnie do tych spółek kierowane jest zaproszenie do wypełnienia ankiety, która jest ostatnim etapem badania. Tegoroczna ankieta została rozbudowana o pytania nt. kwestii rozwiązywania sporów oraz podejścia do zarządzania różnorodnością w pracy. PGNiG w Respect Index notowane jest od jego pierwszej edycji czyli od listopada 2009 roku.

Powrót