Aktualności

Drukuj

13.12.2013 PGNiG SA otworzyło nową kopalnię gazu ziemnego Lisewo

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA uruchomiło nową kopalnię gazu ziemnego Lisewo w rejonie Poznania.  Kopalnia będzie eksploatować  gaz  trzema  odwiertami: Komorze-3k, Lisewo-2k oraz Lisewo-1, z którego rozpoczęto właśnie testowe wydobycie gazu. To pierwszy gaz wydobywany w nowej kopalni.

Odwierty udostępniają dwa złoża Lisewo i Komorze. Złoże Lisewo, odkryte w 2011 roku, znajduje się na głębokości ok 3600m. Zasoby wydobywalne złoża określono na poziomie 990 mln m sześc. gazu.  Początkowe wydobycie gazu z tego złoża jest planowane na poziomie 50 mln m sześc. rocznie,  a planowany czas eksploatacji to 25 lat.

Gaz ze złoża będzie wydobywany dwoma odwiertami; Lisewo-1k i Lisewo -2k, których pełna eksploatacja ma rozpocząć się w drugim kwartale 2014 roku. W odwiercie Lisewo-2k  aktualnie trwają testy produkcyjne.

Złoże Komorze, odkryte w 2012 roku, znajduje się na głębokości ok. 3800 m.  Zasoby wydobywalne złoża oszacowano na ok. 340 mln m sześć. gazu. Wydobycie z tego złoża jest planowane na poziomie 12 mln m sześc. rocznie, a planowany czas eksploatacji to 25 lat. Gaz ze złoża będzie wydobywany otworem Komorze-3, którego pełna eksploatacja ma rozpocząć się w pierwszym kwartale 2014 roku.

Wszystkie trzy odwierty są zlokalizowane na koncesjach PGNiG  SA, których Spółka jest operatorem.  W ramach umowy o wspólnych operacjach spółka FX Energy posiada 49% udziałów w przedsięwzięciu.

To kolejna kopalnia otwarta przez PGNiG w tym roku. W kwietniu pełną moc produkcyjną osiągnęła jedna z najnowocześniejszych w Europie -kopalnia ropy naftowej i gazu ziemnego Lubiatów. Jest to największa inwestycja w branży wydobywczej w Polsce w ciągu ostatnich lat.

Złoża Lubiatów, Międzychód, Grotów (LMG) należą do największych w Polsce. Udokumentowane zasoby wydobywalne ropy naftowej z tych złóż wynoszą ok. 7,25 mln ton, a gazu ziemnego ok. 7,3 mld m3. PGNiG, dzięki pracy kopalni Lubiatów, zwiększy krajowe wydobycie ropy naftowej i kondensatu z obecnych ok. 500 tys. ton do ok. 800 tys. ton rocznie. Wydobywany przy okazji eksploatacji ropy naftowej gaz ziemny (rocznie ok. 100 mln m sześc.) będzie wykorzystany m.in. do zasilania elektrociepłowni w Gorzowie Wielkopolskim, a także elektrociepłowni działającej na potrzeby  kopalni.

Zespół Rzecznika Prasowego PGNiG SA
Powrót