Aktualności

Drukuj

16.12.2010 PGNiG SA obniża ceny gazu od stycznia 2011 r.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA informuje, że 16 grudnia 2010 r. decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki została zatwierdzona zmiana Taryfy w zakresie dostarczania paliw gazowych wprowadzająca nowe, niższe ceny za paliwo gazowe. Zmienione ceny za paliwo gazowe obowiązywać będą od 1 stycznia 2011 roku do 31 marca 2011 roku. Zgodnie ze zmianą Taryfy średnia obniżka ceny gazu wysokometanowego, a także gazu ziemnego zaazotowanego wyniesie 3,23%. Oznacza to, że rachunki tych odbiorców, którzy gotują na gazie obniżą się miesięcznie średnio o 31 groszy. Nie ulegają natomiast zmianie stawki opłat sieciowych oraz stawki opłat abonamentowych. Bez zmian pozostają również ceny gazu ziemnego propan - butan powietrze i rozprężony.

PGNiG SA wnioskowało o obniżenie poziomu obowiązującej do 31 marca 2011 r. Taryfy na sprzedaż gazu w związku z wynegocjowanym od spółki Gazprom Export rabatem na dostawy gazu ziemnego.

29 października 2010 r. został podpisany kontrakt, zgodnie z którym 15% wolumenu dostaw gazu objęte jest rabatem. Mając na względzie ilość już odebranego gazu z ww. kontraktu PGNiG SA przewiduje, że odbierze wolumen gazu ziemnego w wielkości uprawniającej do uzyskania rabatu w maksymalnej wysokości.

W efekcie zmiany, średnia wysokość całkowitych opłat związanych z dostarczaniem gazu wysokometanowego dla odbiorców ulegnie obniżce o 2,3 %.

W przypadku gazów zaazotowanych zmiana Taryfy zakłada spadek wysokości całkowitych opłat związanych z dostarczaniem gazu średnio o 2,3 % dla gazu podgrupy Lw oraz 2,05% dla gazu podgrupy Ls.

SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA ZMIAN OPŁAT ZA DOSTARCZANIE GAZU ZIEMNEGO DLA ODBIORCÓW POBIERJĄCYCH GAZ Z SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

Poniżej przedstawiamy spadek miesięcznych płatności, obejmujących zmienione ceny za gaz ziemny oraz niezmieniony abonament i opłaty sieciowe, dla odbiorców w gospodarstwach domowych (w wartościach netto).

GAZ WYSOKOMETANOWY (GRUPY E - dawniej oznaczony jako GZ-50)

Grupa taryfowa

Wyszczególnienie

Jedn. miary

DSG

GSG

KSG

MSG

PSG

WSG

Średnio

 W-1

Spadek płatności miesięcznej dla odbiorcy

%

-1,3

-1,3

-1,4

-1,2

-1,3

-1,3

-1,3

zł/m-c

-0,33

-0,36

-0,38

-0,24

-0,30

-0,29

-0,31

 W-2

Spadek płatności miesięcznejdla odbiorcy

%

-1,7

-1,6

-1,7

-1,8

-1,7

-1,7

-1,7

zł/m-c

-1,67

-1,42

-1,68

-1,61

-1,51

-1,54

-1,57

 W-3

Spadek płatności miesięcznejdla odbiorcy

%

-1,9

-1,9

-2,0

-2,0

-1,9

-1,9

-2,0

zł/m-c

-5,81

-6,50

-6,40

-6,67

-5,96

-5,77

-6,28

GAZ ZAAZOTOWANY (PODGRUPY Lw - dawniej oznaczony jako GZ-41,5)

 Grupa taryfowa

Wyszczególnienie

 Jedn. miary

DSG

WSG

Średnio

 S-1

 Spadek płatności miesięcznej dla odbiorcy

%

-1,4

-1,4

-1,4

zł/m-c

-0,31

-0,34

-0,32

 S-2

 Spadek płatności miesięcznej dla odbiorcy

%

-1,9

-1,9

-1,9

zł/m-c

-1,56

-1,60

-1,57

 S-3

 Spadek płatności miesięcznej dla odbiorcy

%

-2,0

-2,1

-2,1

zł/m-c

-5,37

-6,01

-5,59

GAZ ZAAZOTOWANY (PODGRUPY Ls - dawniej oznaczony jako GZ-35)

Grupa taryfowa

Wyszczególnienie

Jedn. miary

DSG

WSG

Średnio

Z-1

Spadek płatności miesięcznej dla odbiorcy

%

-1,5

-1,3

-1,3

zł/m-c

-0,42

-0,29

-0,30

 Z-2

 Spadek płatności miesięcznej dla odbiorcy

%

-1,7

-1,8

-1,8

zł/m-c

-1,30

-1,36

-1,36

 Z-3

Spadek płatności miesięcznej dla odbiorcy

%

-2,0

-2,0

-2,0

zł/m-c

-4,99

-5,98

-5,96

CHARAKTERYSTYKA ZMIANY CENY ZA GAZ ZIEMNY DLA ODBIORCÓW POBIERAJĄCYCH GAZ Z SIECI PRZESYŁOWEJ

Dla grupy największych odbiorców pobierających gaz wysokometanowy z sieci przesyłowej średnia obniżka ceny paliwa gazowego wynosi 3,23%, co oznacza obniżkę kosztów dostarczenia gazu o 0,0328 zł/m3, z 1,0155 zł/m3 na 0,9827 zł/m3. Dla gazów zaazotowanych średnia obniżka ceny paliwa gazowego wynosi 3,22% (dla gazu podgrupy Lw i Ls), co oznacza obniżkę kosztów dostarczenia gazu o 0,0258 zł/ m3, z 0,8003 zł/m3 na 0,7745 zł/m3 dla gazu podgrupy Lw oraz o 0,0220 zł/m3, z 0,6823 zł/m3 na 0,6603 zł/m3dla gazu podgrupy Ls.

W odniesieniu do odbiorców pobierających gaz z sieci przesyłowej także nie uległy zmianie stawki opłaty abonamentowej oraz stawki opłat sieciowych.

GAZ WYSOKOMETANOWY i ZAAZOTOWANY (GRUPY E - dawniej oznaczony jako GZ-50 i PODGRUPY Lw i Ls - dawniej oznaczone jako GZ-41,5 i GZ-35) bez VAT

Odbiorcy przyłączeni do sieci przesyłowej OGP Gaz-System

Taryfa 3/2010

z uwzględnieniem zmiany, która weszła w życie z dniem 1 października 2010r.

Zmiana Taryfy 3/2010

obniżka %

E 1A - E 4B

1,0155

0,9827

-3,23

Lw 1 - Lw 4

0,8003

0,7745

-3,22

Ls 1 - Ls 4

0,6823

0,6603

-3,22

Joanna Zakrzewska

Rzecznik Prasowy

Powrót