Aktualności

Drukuj

10.12.2007 PGNiG SA kupiło udziały w koncesji poszukiwawczej w Danii

PGNIG SA podpisało umowę cesji 40 procent udziałów w koncesji poszukiwawczo - wydobywczej w Danii, należącej do Willumsen Exploration Consultants ApS.  

Oznacza to rozpoczęcie działalności poszukiwawczej na perspektywicznych obszarach Danii, a także współpracę z duńskimi firmami Odin Energi A/S i Nordsofonden.   W opinii specjalistów koncesja ta daje szansę na odkrycie złóż ropy naftowej w utworach dolomitu głównego podobnego do tego, w którym znajdują się złoża w rejonie gorzowskim i pomorskim.   W podobnej strefie dalej na wschód znajduje się 13 niemieckich złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (m.in. Grimmem i Reinkenhagen), jeszcze dalej na wschód są polskie złoża Wysoka Kamieńska, Kamień Pomorski, Maszewo. Na przeciwległym, południowym brzegu omawianego basenu znajdują się złoża rejonu gorzowskiego, a dalej na zachód liczne złoża niemieckie i holenderskie.   Ofertę nabycia 40 procentowych udziałów i przejęcia operatorstwa w koncesji 1/05 położonej w południowej części Danii w pobliżu granicy niemieckiej, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo otrzymało w sierpniu ubiegłego roku. Nowymi właścicielami koncesji jest PGNiG S.A. posiadający 40 procent udziałów i firma Odin Energi A/S  z udziałem wynoszącym 40 procent . Zgodnie z prawem duńskim 20 procent akcji posiada rządowa firma duńska Nordsofonden

 Joanna Zakrzewska

Rzecznik prasowy PGNiG

Tel. (0-22) 691 41 25

e-mail: rzecznik@pgnig.pl

Powrót