Aktualności

Drukuj

12.12.2013 PGNiG SA i Chevron planują wspólne poszukiwania gazu z łupków w Polsce

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA i Chevron Polska Energy Resources podpisały 12 grudnia 2013 roku memorandum o współpracy przy poszukiwaniu gazu z łupków w południowo-wschodniej Polsce.

Ta  inicjatywa jest częścią zapowiadanej przez PGNiG polityki otwartości wobec innych firm poszukujących złóż gazu ziemnego z łupków w Polsce.  

Współpraca umożliwiłaby obydwu stronom obniżenie kosztów oraz - dzięki uzyskaniu efektu skali - przyspieszenie prac poszukiwawczych, a co za tym idzie, procesu szacowania potencjalnych zasobów gazu łupkowego w Polsce.

Strony memorandum mogłyby również nawiązać współpracę techniczną w ocenie perspektywiczności koncesji.

Dzięki współpracy, PGNiG pozyskałoby solidnego i doświadczonego partnera biznesowego do skomplikowanego projektu poszukiwawczego. Moglibyśmy skorzystać z doświadczenia Chevrona w poszukiwaniach i wydobyciu gazu łupkowego na całym świecie. Wierzę, że polityka otwartości, partnerskiej współpracy firm polskich i zagranicznych w tym obszarze, może dobrze służyć wszystkim zainteresowanym. Obie strony mogłyby skorzystać z podziału ryzyka poszukiwawczego oraz z obniżenia kosztów prac, w tym kosztów ewentualnego zagospodarowania złóż  - powiedział Jerzy Kurella, p.o. Prezesa Zarządu PGNiG SA.

Cieszymy się z nawiązania współpracy z PGNiG. Chevron wierzy w partnerstwo, które jest jedną z naszych najważniejszych wartości, wszędzie tam, gdzie działamy. Będziemy kontynuować bezpieczne i odpowiedzialne działania w trakcie wspólnych poszukiwań - powiedział  John Claussen,  Country Manager, Chevron Polska Energy Resources. 

Obrazek

Sukces poszukiwań mógłby doprowadzić do powołania  wspólnej  spółki, w której strony objęłyby po 50% udziałów. Spółka przejęłaby cztery koncesje w południowo-wschodniej Polsce: należące do PGNiG SA koncesje  Tomaszów Lubelski i Wiszniów-Tarnoszyn oraz należące do spółki Chevron koncesje Zwierzyniec i Grabowiec. Nowa spółka zostałaby także operatorem tych koncesji i realizowałaby uzgodniony między udziałowcami program prac.

Obrazek

Szczegóły wspólnych prac, w tym harmonogram poszukiwań, będą ustalone przez spółki. Spodziewane jest podpisanie wiążących umów jeszcze w 2014 roku.


Zespół Prasowy PGNiG SA

Powrót