Aktualności

Drukuj

14.06.2000 PGNiG S.A. i Gaz de France podpisały umowę o współpracy

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. i Gaz de France, francuskie przedsiębiorstwo gazownicze, podczas 21-go Światowego Kongresu Gazowniczego w Nicei, podpisały umowę o współpracy.

Umowa zakłada włączenie Gaz de France w rozwój przemysłu gazowniczego w Polsce, począwszy od wydobycia gazu ziemnego aż do jego wykorzystania przy produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Partnerstwo to przewiduje wspólne zagospodarowanie gazu pochodzącego z Morza Bałtyckiego oraz współpracę w dziedzinie podziemnych magazynów gazu ziemnego.
PGNiG S.A. byłby także zainteresowany współpracą z Gaz de France przy realizacji projektów związanych z budową gazociągów. Gaz de France i PGNiG S.A. rozpatrzą również projekty dotyczące produkcji energii elektrycznej i cieplnej z wykorzystaniem gazu ziemnego w pojazdach. Pierwsze takie przedsięwzięcie mogłoby być realizowane w Krakowie.
Ponadto francuski partner przekaże doświadczenia w zakresie szkoleń na temat zarządzania zasobami ludzkimi oraz rozwoju handlowego. Doświadczenia Gaz de France będą wykorzystywane także przy wprowadzaniu nowoczesnej struktury marketingowej w PGNiG S.A.
Powrót