Aktualności

Drukuj

01.12.2006 PGNiG rozpoczęło wydobycie gazu ze złóż Biszcza i Księżpol

Oddział PGNiG SA w Sanoku uruchomił 29 listopada 2006 r. Ośrodek Zbioru Gazu Biszcza–Księżpol, należący do Kopalni Gazu Ziemnego Tarnogród. Gaz ziemny z sześciu odwiertów jest przesyłany gazociągami kopalnianymi do Ośrodka Zbioru Gazu, gdzie następuje jego oczyszczanie,  osuszanie i opomiarowanie.

Złoża Biszcza i Księżpol położone są w południowej części województwa lubelskiego, w powiecie biłgorajskim. Złoża oddalone są od siebie o kilka kilometrów i dlatego zagospodarowane są wspólnie w jednym ośrodku zbioru gazu. Ze złóż Biszcza i Księżpol można wydobywać rocznie około 50 mln metrów sześciennych wysokometanowego gazu o zawartości metanu ponad 99 %. Gaz wydobywany jest z głębokości od 500 do  900 metrów. Eksploatacja tych złóż jest planowana na około 20 lat.

PGNiG wydobywa rocznie ok. 4,3 mld metrów sześciennych gazu ziemnego, co stanowi ponad 30% zapotrzebowania na ten surowiec w Polsce. Wydobycie gazu prowadzą dwa oddziały PGNiG: w Sanoku i Zielonej Górze.

Powrót