Aktualności

Drukuj

20.12.2012 PGNiG podpisało nową umowę przesyłową

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA podpisało umowę przesyłową z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. o wartości około 3,5 mld zł. Podpisanie umowy jest efektem opublikowania nowej wersji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej dostosowującej regulacje prawne do  warunków działania na zliberalizowanym ranku gazu.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony, a jej wejście w życie powinno nastąpić z dniem 1 stycznia 2013 roku.


Podstawą świadczenia usług przesyłowych są zasady określone w IRiESP, zatwierdzanej przez Prezesa URE. Umowa jest zawarta w oparciu o umowę wzorcową z uwzględnieniem  praw i obowiązków PGNiG oraz Gaz-System wynikających z obecnie obowiązujących umów przesyłowych .


Umowa zastępuje cztery aktualnie realizowane umowy na przesył gazu pomiędzy PGNiG a Gaz-System, które z dniem  z dniem wejścia w życie niniejszej umowy przestaną obowiązywać.


Zespół Prasowy


PGNiG SA

Powrót