Aktualności

Drukuj

17.12.2012 PGNiG obniży rachunki za gaz od nowego roku

Prezes URE zatwierdził wniosek PGNiG SA dotyczący obniżki ceny za paliwo gazowe, a także niższe opłaty abonamentowe w grupach dla klientów indywidualnych. Obniżka dotyczyć będzie wszystkich rodzajów gazu, jakie sprzedaje PGNiG SA. Średnio rachunki dla odbiorców indywidualnych spadną o 10 procent. Nowe taryfy wejdą w życie 1 stycznia 2013 roku.

Obniżka rachunków za gaz ma bezprecedensową skalę. Po raz pierwszy w historii zostaną obniżone zarówno ceny gazu, jak i stawki abonamentowe. Będzie to możliwe dzięki wynegocjowanej przez Zarząd PGNiG SA znaczącej obniżce cen gazu w Kontrakcie Jamalskim oraz restrukturyzacji Spółki, która pozwoliła zmniejszyć koszty jej działalności.

W wyniku wprowadzenia niższych cen i stawek abonamentowych, rachunki odbiorców indywidualnych, którzy wykorzystują w gospodarstwach domowych gaz do przygotowania posiłków (dotyczy grupy taryfowej W-1.1) ulegną obniżeniu średnio o ponad 38 zł brutto (-9,7%) rocznie. Odbiorcy pobierający gaz ziemny do przygotowania posiłków i podgrzania ciepłej wody (dotyczy to grupy taryfowej W-2.1), zapłacą średnio mniej o blisko 154 zł brutto (-10,1%) rocznie. Odbiorcy, którzy ogrzewają mieszkania gazem ziemnym (dotyczy to grupy taryfowej W-3.6) zapłacą średnio o blisko 580 zł (-10,6%) mniej rocznie. Proponowana obniżka taryfy dotyczy również odpowiednio odbiorców z grup taryfowych S i Z, czyli klientów PGNiG SA korzystających z gazu zaazotowanego.

Po wprowadzeniu nowej taryfy polscy konsumenci będą mieli jedne z najniższych cen gazu w Unii Europejskiej. Z porównania cen gazu ziemnego dla odbiorców indywidualnych we wszystkich krajach europejskich wynika, że opłaty końcowe dla klientów z grupy W-3.6 w Polsce po zmianie Taryfy będą niższe tylko w Rumunii, natomiast opłaty końcowe dla klientów z grupy W-1.1 oraz W-2.1 będą niższe tylko w Rumunii i Bułgarii.

W odniesieniu do odbiorców przemysłowych cena za paliwo gazowe ulegnie obniżeniu o 3,3%, co w porównaniu z cenami na rynkach zachodnich (notowanych na NCG, GPL, TTF) stawia naszą cenę na konkurencyjnym poziomie. Dzięki nowej taryfie oferta PGNiG będzie niższa o ok. 0,5 euro na MWh od cen, które obecnie obserwujemy na rynkach hurtowych gazu dla kontraktów z płaskim profilem dostawy i 100% obligiem odbioru (take-or-pay).

Dodatkowo, w zmienionej Taryfie określone zostały także ceny i stawki opłat oraz zasady rozliczeń dotyczące obrotu paliwem gazowym w punkcie wirtualnym, co jest konsekwencją zmienionych przepisów prawnych (rozporządzenia systemowego) oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP Gaz-System S.A., która w pełnym brzmieniu wejdzie w życie od 1 stycznia 2013 roku.

Zgodnie z Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmieniona Taryfa w zakresie dostarczania paliw gazowych będzie obowiązywać do 30 września 2013 roku.

SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA ZMIAN OPŁAT ZA DOSTARCZANIE GAZU ZIEMNEGO DLA ODBIORCÓW POBIERJĄCYCH GAZ Z SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

Poniżej przedstawiamy spadki miesięcznych płatności, obejmujących zmienione ceny za gaz ziemny oraz niezmieniony abonament i opłaty sieciowe, dla odbiorców w gospodarstwach domowych (w wartościach brutto).

GAZ WYSOKOMETANOWY (GRUPY E - dawniej oznaczony jako GZ-50)

Grupa Taryfowa

Wyszczególnienie

Jedn. miary

obszar DSG

obszar GSG

obszar KSG

obszar MSG

obszar PSG

obszar WSG

średnio

W-1.1

 Zmiana płatności miesięcznej dla odbiorcy

%

-9,7%

-9,6%

-9,8%

-9,7%

-9,6%

-9,6%

-9,7%

zł/rok

-38,9

-42,4

-45,6

-31,6

-37,6

-35,9

-38,4

W-2.1

 Zmiana płatności miesięcznej dla odbiorcy

%

-10,1%

-9,8%

-10,1%

-10,5%

-9,9%

-10,3%

-10,1%

zł/rok

-147,7

-141,4

-155,5

-163,6

-156,0

-163,9

-153,9

W-3.6

 Zmiana płatności miesięcznej dla odbiorcy

%

-10,8%

-11,2%

-10,5%

-10,8%

-10,0%

-10,4%

-10,6%

zł/rok

-548,6

-612,2

-572,4

-608,9

-545,5

-549,5

-579,6

GAZ ZAAZOTOWANY (PODGRUPY Lw - dawniej oznaczony jako GZ-41,5)

Grupa Taryfowa

Wyszczególnienie

Jedn. miary

obszar DSG

obszar WSG

S-1.1

 Zmiana płatności miesięcznej dla odbiorcy

%

-10,6%

-9,9%

zł/rok

-38,9

-41,5

S-2.1

 Zmiana płatności miesięcznej dla odbiorcy

%

-11,2%

-10,8%

zł/rok

-169,9

-168,6

S-3.6

 Zmiana płatności miesięcznej dla odbiorcy

%

-10,6%

-10,8%

zł/rok

-510,7

-579,3

GAZ ZAAZOTOWANY (PODGRUPY Ls - dawniej oznaczony jako GZ-35)

Grupa Taryfowa

Wyszczególnienie

Jedn. miary

obszar DSG

obszar WSG

Z-1.1

 Zmiana płatności miesięcznej dla odbiorcy

%

-10,6%

-9,9%

zł/rok

-50,7

-38,3

Z-2.1

Zmiana płatności miesięcznej dla odbiorcy

%

-11,2%

-10,8%

zł/rok

-141,8

-149,7

Z-3.6

 Zmiana płatności miesięcznej dla odbiorcy

%

-10,6%

-10,8%

zł/rok

-460,8

-542,1

Joanna Zakrzewska

Rzecznik Prasowy PGNiG SA

Pełna treść obowiązującej od dnia 1 stycznia 2013 roku zmiany Taryfy w zakresie dostarczania paliw gazowych Nr 5/2012 wraz z decyzją Prezesa URE:

Zmiana Taryfy Nr 5/2012

Powrót