Aktualności

Drukuj

13.12.2011 PGNiG Norway otrzymuje zgodę na podwojenie udziałów w koncesji poszukiwawczo-wydobywczej w Norwegii

PGNiG Norway, spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA, otrzymała zgodę od norweskiego Ministerstwa Ropy i Energii na podwojenie udziałów w koncesji poszukiwawczo-wydobywczej PL558 na Norweskim Szelfie Kontynentalnym poprzez zakup kolejnych 15% od spółki Nexen Exploration Norge AS.

Po uzyskaniu zgody Ministerstwa udział poszczególnych firm w koncesji wygląda następująco: E.ON Ruhrgas Norge AS (30% udziałów), Det norske oljeselskap AS (20% udziałów), Petoro AS (20% udziałów) oraz PGNiG Norway (30% udziałów).

Zwiększenie udziałów w koncesji z 15% do 30% jest ważnym elementem strategii PGNiG Norway. Obszar koncesji jest zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie złoża Skarv oraz graniczy z koncesją PL350, gdzie PGNiG Norway posiada 30% udziałów.

Koncesja pierwotnie została przyznana w ramach rundy licencyjnej APA2009 i obejmuje obszar o powierzchni 145,85 km2. Obszar objęty koncesją posiada duży potencjał poszukiwawczy z prawdopodobieństwem odkrycia ropy naftowej i gazu ziemnego. Od kwietnia 2010 roku do października 2011 roku dokonano analizy zdjęć sejsmicznych 3D, a także oszacowano potencjał złóż.

PGNiG koncentruje się na inwestowaniu w obszary z łatwym dostępem do infrastruktury. Bliskość platformy Skarv FPSO może zapewnić rentowny eksport gazu ziemnego i ropy naftowej wydobytych na obszarze koncesji PL558.

PGNiG Norway posiada obecnie osiem koncesji poszukiwawczo-wydobywczych na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Największym projektem inwestycyjnym spółki jest zagospodarowanie złoża Skarv. W 2012 r. wydobycie z tego złoża ma wynieść 0,25 mln ton ropy i 0,24 mld m sześc. gazu. Całkowite zasoby na koncesjach, obejmujących złoże Skarv, których właścicielem jest PGNiG Norway, wynoszą obecnie ok. 70,9 mln baryłek ekwiwalentu ropy.

Zespół Prasowy

PGNiG SA

Powrót