Aktualności

Drukuj

23.09.2004 PGNiG i VNG: Europejscy partnerzy w handlu i przesyle gazu ziemnego oraz w inwestycjach strategicznych


Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (PGNiG S.A.), Warszawa, oraz niemiecka spółka VNG - Verbundnetz Gas AG, Lipsk, zawarły porozumienia o założeniu spółki handlowej oraz spółki przesyłowej.

"Tak dla PGNiG i VNG rozpoczyna się w ich wieloletniej, pomyślnej współpracy nowy rozdział partnerstwa na europejskim rynku wewnętrznym w ramach Unii Europejskiej" - stwierdził Klaus-Ewald Holst, prezes zarządu VNG - Verbundnetz Gas AG.
"Jeżeli dalsze nowe połączenie gazociągowe z niemieckim systemem gazowniczym okaże się ekonomicznie możliwe, mogłoby ono uzyskać duże znaczenie dla PGNiG S.A. oraz dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Umożliwiłoby to nie tylko uelastycznienie dostaw gazu do Polski, ale również włączenie się PGNiG S.A. do handlu gazem w tym rejonie Europy i sprzedaż gazu w Europie." - dodaje Marek Kossowski, prezes zarządu PGNiG S.A.

Grupa Kapitałowa PGNiG S.A. specjalizuje się w poszukiwaniu i wydobyciu gazu ziemnego i ropy naftowej, a także przesyle, magazynowaniu, obrocie hurtowym i detalicznym oraz dystrybucji gazu ziemnego. Podstawą GK PGNiG są silne, wyspecjalizowane podmioty, zdolne do funkcjonowania w warunkach rosnącej konkurencji na rynku energii. W wyniku realizacji rządowego programu restrukturyzacji, od 1 stycznia 2003 roku działalność w zakresie dystrybucji i obrotu detalicznego gazem ziemnym na terenie kraju prowadzi sześć zależnych spółek gazownictwa (ze 100% udziałem PGNiG S.A.). Zgodnie z zapisami Dyrektywy Gazowej 2003/55/WE od lipca br. rozpoczął działalność PGNiG – Przesył, spółka zależna PGNiG S.A., która pełni rolę Operatora Systemu Przesyłowego. Krajowe zasoby gazu ziemnego oraz długoletnie umowy z największymi producentami tego surowca zapewniają dostawy gazu dla ponad 7 mln naszych klientów. Dzięki prowadzonym procesom restrukturyzacyjnym GK PGNiG S.A poprawia z roku na rok wyniki finansowe, które w 2003 r. były najwyższe w historii firmy – zysk netto wyniósł 610 mln PLN a przychody ze sprzedaży - 10,1 mld PLN.
VNG Verbundnetz Gas AG jest hurtownikiem gazu ziemnego i usługodawcą energetycznym dla Niemiec wschodnich. Jej klientami są regionalne i miejskie spółki gazownictwa, elektrownie i duzi odbiorcy przemysłowi. Jako silna importująca spółka przesyłowa to wschodnioniemieckie przedsiębiorstwo dostarcza gaz ziemny swoim klientom oraz przesyła i magazynuje gaz dla osób trzecich. VNG posiada specjalistyczną wiedzę w dziedzinach gospodarki energetycznej i gazowniczej oraz w prywatyzacji i reorientacji spółek energetycznych na gospodarkę rynkową. Rok 2003 był najpomyślniejszym rokiem obrotowym w historii VNG. Sprzedając 160,2 miliardów kilowatogodzin gazu osiągnęła ona najwyższy dotychczas poziom sprzedaży. Nadwyżka roczna wyniosła 123,7 milionów Euro, co już po raz piąty oznaczało wzrost wobec roku poprzedniego. Wielkość obrotu wzrosła o 15 procent w stosunku do roku poprzedniego i osiągnęła poziom 3,3 mld Euro.
Dalszych informacji udzielają:
PGNiG S.A. - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
Małgorzata Przybylska
Rzecznik Prasowy PGNiG SA
tel. +48 22 691 81 20
VNG - Verbundnetz Gas AG
Bernhard Kaltefleiter
Kierownik Komunikacji Korporacyjnej VNG
tel. +49 1723431908
Powrót