Aktualności

Drukuj

02.05.2007 PGNiG i Energinet.dk porozumiały się w sprawie gazociągu Baltic Pipe

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA oraz Energinet.dk uzgodniły porozumienie, którego celem jest realizacja projektu bezpośredniego gazociągu pomiędzy Polską i Danią (Baltic Pipe).

Porozumienie z Energinet.dk w sprawie możliwości współpracy w realizacji gazociągu Baltic Pipe jest częścią prac nad połączeniem Polski ze złożami skandynawskimi,  które obecnie prowadzi PGNiG. Baltic Pipe jest powiązany z projektem Skanled, tzn. gazociągiem, który połączy Norwegię ze Szwecją i Danią z możliwością połączenia poprzez duński system gazowniczy z Polską.

 - Porozumienie z Energinet.dk to ważny krok w realizacji naszych strategicznych zamierzeń - dywersyfikacji kierunków dostaw gazu do Polski. PGNiG bada także możliwości przesyłu gazu ze złóż Skarv i Snadd należących do spółki oraz importu norweskiego gazu poprzez gazociąg Skanled przy wykorzystaniu duńskiego systemu gazociągów oraz Baltic Pipe - powiedział Krzysztof Głogowski, Prezes Zarządu PGNiG SA.

PGNiG będzie rozważać możliwość samodzielnego finansowania realizacji projektu Baltic Pipe. Oznaczałoby to jednocześnie, iż gazociąg byłby własnością Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

Ze względów handlowych PGNiG i Energinet.dk opracują również wariant, który stworzy możliwość dwukierunkowych dostaw pomiędzy Polską i Danią. Z tej perspektywy będzie można uznać Baltic Pipe jako połączenie międzysystemowe, dające stronom większą elastyczność w kształtowaniu własnej polityki handlowej.

Współpraca z Energinet.dk w zakresie projektów związanych z dostawami i przesyłem gazu na europejskim, zliberalizowanym rynku jest kolejnym przykładem rozwijania międzynarodowej aktywności PGNiG. Podczas obradującego dzisiaj (2 maja br.) w Oslo Komitetu Sterującego Konsorcjum powołanego do realizacji gazociągu Skanled, Komitet Sterujący przyjął aplikację PGNiG do udziału w pracach Konsorcjum. Planuje się, że formalne przystąpienie PGNiG do Konsorcjum może nastąpić do końca maja 2007 roku.
Powrót