Aktualności

Drukuj

25.11.2005 Oddelegowanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych nad pracami Zarządu PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA informuje, iż Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu dzisiejszym na podstawie § 34 ust. 1 Statutu Spółki postanowiła oddelegować Pana Zbigniewa Kamieńskiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych nad pracami Zarządu PGNiG do dnia 15 grudnia 2005 roku.
Powrót