Aktualności

Drukuj

17.12.2004 Od stycznia nowe ceny gazu - zmiana taryfy na paliwa gazowe

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (PGNiG S.A.) informuje, że od 1 stycznia 2005 r. w rozliczeniach z odbiorcami będzie obowiązywać zmieniona Taryfa na paliwa gazowe, która została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 16 grudnia 2004 roku.

Zmiana Taryfy PGNiG S.A. dotyczy odbiorców PGNiG S.A. zasilanych z sieci wysokiego ciśnienia czyli ok. 200 największych odbiorców gazu takich jak zakłady chemiczne, elektrociepłownie, huty szkła oraz sześć spółek gazowniczych (100 procentowe spółki dystrybucyjne PGNiG S.A. wydzielone 1 stycznia 2003 roku).
Każda ze spółek dystrybucyjnych jako osobny podmiot prawny opracowuje własną taryfę dla odbiorców obsługiwanych na terenie działania danej spółki, zasilanych z lokalnych sieci przesyłowych lub sieci rozdzielczych. Taryfy spółek gazownictwa zostały jedynie dostosowane w zakresie cen sprzedaży gazu do zmienionej taryfy PGNiG S.A. jako głównego dostawcy paliw gazowych. Oznacza to, że odbiorcy indywidualni zapłacą za gaz niewiele więcej niż dotychczas. Odbiorcy indywidualni wykorzystujący gaz ziemny tylko do gotowania zapłacą średnio o ok. 2% więcej, zaś odbiorcy ogrzewający domy i mieszkania o nieco ponad 3%.
W Taryfie zmienione zostały tylko ceny sprzedaży gazu. Abonament i opłaty za przesyłanie nie uległy zmianie. Zmieniona Taryfa będzie obowiązywała przez okres 3 miesięcy tj. do końca pierwszego kwartału 2005 roku.
Zmiana taryfy umożliwia pokrycie wzrastających kosztów zakupu gazu z importu. Cena zakupu gazu z importu kształtowana jest na podstawie cen produktów ropopochodnych. Wzrost cen ropy na rynku międzynarodowym, jaki miał miejsce w 2004 roku, kiedy to ceny osiągnęły niespotykany dotychczas poziom 31-37 USD/baryłkę (z okresową tendencją wzrostową do ponad 50USD/baryłkę), ma bezpośredni wpływ na relacje cen paliw ropopochodnych oraz innych nośników energii, w tym gazu.
Podejmowane przez PGNiG S.A. działania, w tym przede wszystkim wzrost wydobycia gazu ziemnego ze źródeł krajowych pozwalają na złagodzenie skutków wzrostu ceny zakupu gazu z importu. Dążenia PGNiG S.A. do wzrostu wydobycia gazu krajowego pozwalają na stabilizację cen gazu dla odbiorców w Polsce.
Ceny sprzedaży gazu do dużych odbiorców przemysłowych oraz przedsiębiorstw zajmujących się dalszą dystrybucją gazu od 2002 roku pozostawały na niemal tym samym poziomie.
Jednak wzrosty cen gazu z importu (ponad 20% w stosunku do poziomu dotychczasowego), nawet przy korzystniejszym aktualnie kursie wymiany walut wymuszają konieczność wzrostu cen sprzedaży gazu w taryfach PGNiG S.A. dla dużych odbiorców przemysłowych oraz podmiotów zajmujących się dalszą odsprzedażą i dystrybucją gazu.

Średni wzrost cen gazu w zmienionej Taryfie dla poszczególnych rodzajów gazu przedstawia się następująco:
- dla gazu wysokometanowego (E) z 462,5 na 492,5 zł/1000 m3 tj. o ok. 6,48%
- dla gazu zaazotowanego (Ls) z 293,0 na 312 zł/1000 m3 tj. o ok. 6,38%
- dla gazu zaazotowanego (Lw) z 342,0 na 364 zł/1000 m3 tj. o ok. 6,43%.
Wyżej wspomniane zmiany cen w taryfie, przy utrzymaniu pozostałych opłat takich jak np. abonament, na tym samym poziomie powodują, iż skutki zmian dla odbiorców są mniej dotkliwe, a spodziewany wzrost łącznych płatności, przy utrzymaniu planowanego poziomu i charakterystyki zużycia, zawiera się w granicach ok. 4 - 5,5%.
Powrót