Aktualności

Drukuj

31.12.2012 Od nowego roku niższe rachunki za gaz

Od 1 stycznia 2013 roku PGNiG SA obniża ceny za paliwo gazowe, a także wprowadza niższe opłaty abonamentowe w grupach dla klientów indywidualnych. Obniżka dotyczyć będzie wszystkich rodzajów gazu, jakie sprzedaje PGNiG SA. Średnio rachunki dla odbiorców indywidualnych spadną o 10 procent.

Obniżka rachunków za gaz ma bezprecedensową skalę. Po raz pierwszy w historii zostaną obniżone zarówno ceny gazu, jak i stawki abonamentowe. Będzie to możliwe dzięki wynegocjowanej przez Zarząd PGNiG SA znaczącej obniżce cen gazu sprowadzanego z Rosji w ramach Kontraktu Jamalskiego oraz restrukturyzacji Spółki, która pozwoliła zmniejszyć koszty jej działalności.

W wyniku wprowadzenia niższych cen i stawek abonamentowych, rachunki odbiorców indywidualnych, którzy wykorzystują w gospodarstwach domowych gaz do przygotowania posiłków (dotyczy grupy taryfowej W-1.1) ulegną obniżeniu średnio o ponad 38 zł brutto (-9,7%) rocznie. Odbiorcy pobierający gaz ziemny do przygotowania posiłków i podgrzania ciepłej wody (dotyczy to grupy taryfowej W-2.1), zapłacą średnio mniej o blisko 154 zł brutto (-10,1%) rocznie. Odbiorcy, którzy ogrzewają mieszkania gazem ziemnym (dotyczy to grupy taryfowej W-3.6) zapłacą średnio o blisko 580 zł (-10,6%) mniej rocznie. Proponowana obniżka taryfy dotyczy również odpowiednio odbiorców z grup taryfowych S i Z, czyli klientów PGNiG SA korzystających z gazu zaazotowanego.

Po wprowadzeniu nowej taryfy polscy konsumenci będą mieli jedne z najniższych cen gazu w Unii Europejskiej. Z porównania cen gazu ziemnego dla odbiorców indywidualnych we wszystkich krajach europejskich wynika, że opłaty końcowe dla klientów z grupy W-3.6 w Polsce po zmianie Taryfy będą niższe tylko w Rumunii, natomiast opłaty końcowe dla klientów z grupy W-1.1 oraz W-2.1 będą niższe tylko w Rumunii i Bułgarii.

W odniesieniu do odbiorców przemysłowych cena za paliwo gazowe ulegnie obniżeniu średnio o 3,3%, co w porównaniu z cenami na rynkach zachodnich (notowanych na NCG, GPL, TTF) stawia naszą cenę na konkurencyjnym poziomie. Dzięki nowej taryfie oferta PGNiG będzie niższa o ok. 0,5 euro za MWh od cen, które obecnie obserwujemy na rynkach hurtowych gazu dla kontraktów z płaskim profilem dostawy i 100% obligiem odbioru (take-or-pay).

Zgodnie z Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmieniona Taryfa w zakresie dostarczania paliw gazowych będzie obowiązywać do 30 września 2013 roku.

Zespół Prasowy PGNiG SA

Powrót