Aktualności

Drukuj

10.10.2002 Obrona dokumentacji geologicznej złoża Brońsko

W dniu 26 września 2002 r., Komisja Zasobów Kopalin, działająca przy Ministerstwie Środowiska, rozpatrzy dokumentację geologiczną złoża gazu ziemnego Brońsko, piątego co do wielkości zasobów złoża w Polsce.

Odkrycie i udokumentowanie tego złoża jest kolejnym krokiem w celu zwiększenia krajowego wydobycia gazu, które zapowiedział podczas obrad Forum Ekonomicznego w Krynicy, Stanisław Jakubowski - Wiceprezes Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A.
Złoże gazu ziemnego „Brońsko” jest zlokalizowane w województwie wielkopolskim, w rejonie Kościana. Jego zasoby geologiczne oszacowano na 17,5 mld m sześc., zaś zasoby wydobywalne sięgają 14,9 mld m sześc. Złoże zalega na głębokości ok. 2200 metrów w rafie węglanowej wapienia cechsztyńskiego.
Gaz ziemny z tego złoża - charakteryzujący się korzystnym składem chemicznym (ok. 76% węglowodorów) i nie zawierający szkodliwych domieszek (np. siarkowodoru) - zasili krajowy system gazowniczy, popłynie także do zielonogórskiej elektrociepłowni. W fazie negocjacji jest jego sprzedaż dla KGHM „Polska Miedź” S.A. w Lubinie.
Rejon Kościana – zgodnie z badaniami geologicznymi – kryje znaczne zasoby wysokiej jakości gazu. Począwszy od 1995 roku odkryto tam już siedem złóż gazowych, w tym duże złoże „Kościan”. Ich łączne zasoby wydobywalne sięgają 28,5 mld m sześc. Wszystkie zostały udokumentowane przez geologów Zielonogórskiego Zakładu Górnictwa Nafty i Gazu – Oddziału PGNiG S.A. w Zielonej Górze.
Dodatkowych informacji udziela:
Stanisław Mamczur
Dyrektor Geologii i Rozwoju
Oddział Zielonogórski Zakład Górnictwa Nafty i Gazu
tel. (0-prefiks-68) 329-12-81
faks: (0-prefiks-68) 329-12-30
Powrót