Aktualności

Drukuj

21.12.2010 NWZA PGNiG SA zgadza się na objęcie udziałów w PGNiG Technologie

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA poprzez swoją spółkę zależną PGNiG Technologie chce efektywnie konkurować na rynku krajowych i zagranicznych usług serwisowych z sektora budowlano-montażowego. Będzie to możliwe dzięki konsolidacji spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG. Decyzję o konsolidacji zaakceptowało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA podejmując uchwałę dotyczącą wyrażenia zgody na objęcie przez PGNiG SA 118,3 tys. nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki PGNiG Technologie Sp. z o.o. w Warszawie, o wartości nominalnej 1000 zł każdy.

W ramach podwyższenia kapitału, akcjonariusze zgodzili się na zbycie przez PGNiG SA większościowych udziałów w czterech swoich spółkach zależnych BUG Gazobudowa, ZRUG, BN Naftomontaż oraz ZUN Naftomet, na bazie których powstanie spółka PGNiG Technologie Sp. z o. o.

Do zadań PGNiG Technologie należałby m.in. strategiczny nadzór nad działalnością spółek branży wykonawczej, projektowej i inżynieryjnej oraz przebudowa struktury posiadanych aktywów i opracowanie strategii dalszego działania.

Celem konsolidacji jest zbudowanie spółki, która będzie mogła efektywnie konkurować na krajowych i zagranicznych rynkach zamówień, uczestnicząc z powodzeniem w przetargach na duże projekty inwestycyjne.

Zakończenie pełnej konsolidacji jest planowane do końca 2011 r.

Z uwagi na konieczność prowadzenia przez PGNiG Technologie dalszych działań w ramach procesu konsolidacji oraz przeprowadzenia procesu restrukturyzacji wierzytelności PGNiG SA wobec konsolidowanych Spółek, które wiążą się z poniesieniem określonych kosztów, Zarząd PGNiG zakłada możliwość realizacji kolejnego podwyższenia kapitału zakładowego PGNiG Technologie w 2011 r.

Obecnie kapitał zakładowy PGNiG Technologie wynosi 2 050 000 zł.

Jednym z najważniejszych zadań spółki będzie przygotowanie oraz zatwierdzenie jej strategii, w której określony zostanie zakres działalności spółki oraz podstawowe kierunki jej rozwoju. Będzie ona podstawą do realizacji projektów z branży serwisowej i inżynieryjnej.

Zespół Rzecznika Prasowego PGNiG SA

Powrót