Aktualności

Drukuj

11.12.2008 NWZ przyjęło program racjonalizacji zatrudnienia oraz osłon finansowych dla pracowników

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA w dniu 11 grudnia 2008 r. przyjęło „Program racjonalizacji zatrudnienia oraz osłon finansowych dla pracowników Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2009-2011 (III etap)"

Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA zdecydowało o użyciu środków z kapitału rezerwowego „Centralnego Funduszu Restrukturyzacji na lata 2005-2007" na jednorazowe wypłaty osłonowe dla pracowników objętych planem restrukturyzacji zatrudnienia w 2008 r. W związku z powyższym, z kapitału rezerwowego przekazano na realizację wypłat osłonowych 1,31 mln zł, w tym:

  • środki finansowe w wysokości 600 tys. zł dla 15 byłych pracowników ZUN Naftomet Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie,
  • środki finansowe w wysokości 710 tys. zł dla 13 byłych pracowników Geovity Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Jednocześnie NWZ PGNiG S.A. postanowiło przedłużyć okres obowiązywania kapitału rezerwowego pn. „Centralny Fundusz Restrukturyzacji na lata 2005-2007" do 31 grudnia 2011 r. Związane jest to z pozostałymi na koncie Funduszu środkami i brakiem konieczności ich uzupełnienia.

Joanna Zakrzewska

Rzecznik Prasowy PGNiG SA

Powrót