Aktualności

Drukuj

18.11.2005 Nowy Członek w Radzie Nadzorczej PGNiG SA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG na posiedzeniu w dniu 18 listopada 2005 roku powołało w skład Rady Nadzorczej Pana prof. Mieczysława Puławskiego jako członka niezależnego w trybie § 36 Statutu Spółki.

Pan prof. Mieczysław Puławski – profesor nadzwyczajny w Szkole Głównej Handlowej i Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie, absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS. W latach 1977 – 1978 studiował na Wydziale Nauk Społeczno-Politycznych Uniwersytetu w Bazylei. W latach 1982 – 1988 pracował jako doradca prezesa Narodowego Banku Polskiego, a w latach 1989 – 1992 jako doradca Ministra Finansów. Był przewodniczącym Rady Nadzorczej Gecobank S.A. oraz członkiem Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz członkiem Rady Nadzorczej XI Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., Domu Maklerskiego ELIMAR S.A., Górnośląskiego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., Pekao Leasing sp. z o.o. Obecnie pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Matrix.pl S.A. oraz przewodniczącego Rady Nadzorczej Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.  Ponadto pełni funkcję członka Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na doradców inwestycyjnych, przewodniczącego Komitetu Opiniodawczego przy Przewodniczącym Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Jest ekspertem komisji sejmowych i przewodniczącym Komisji Programowej Szkoły Głównej Handlowej.
Obecnie jest kierownikiem Katedry Rynków Kapitałowych Szkoły Głównej Handlowej.
Powrót